Linns film om Albert Einstein

 

Jag valde att använda mig av endast trovärdiga källor som jag granskade noggrant. Jag jämförde olika sidors information och kollade så att alla skrev samma fakta,  vilket de gjorde. Källor som skriver samma fakta förstärker därför varandra. Wikipedia är en trovärdig källa enligt mig eftersom Wikipedia har många källhänvisningar, och man kan gå in på källorna och jämföra informationen med andra sidor. Kosmologika skrev mer om alberts teorier, men jag jämförde även sidans information med andras och kontrollerade om sidan utgav korrekt information.


 

Källor:

kosmologika

Wikipedia