ALBERT EINSTEIN

 

Albert Einstein föddes  1879 i Ulm i Tyskland. Han växte upp i München i södra Tyskland och flyttade med sin familj till Italien. Han utbildade sig i Schweiz till lärare i matematik och fysik. När han var klar med studierna fick han inte ett enda jobb som lärare, hans professorer tyckte att han var konstig. Han ansågs misslyckad och i början av 1900-talet får han till sist jobb på Patentverket i Bern som en assistent där han läser folks ansökningar om nya uppfinningar. Hans uppgift var att sammanfatta en lång ansökan till en kort beskrivning av det mest centrala i texten. Arbetet var inte så intellektuellt stimulerande och istället dagdrömde han om hur universum fungerar. 1905 publicerade han fyra texter som skulle revolutionerna den moderna fysiken och uppfattningen om universum. Hans texter beskrev atomer (som ingen kände till då), att ljus var partiklar som han kallade futoner och hans mest berömda formel för energi: E=m *c².

Senare publicerar han också en teori om hur tid, rum och rörelse hänger ihop i hans berömda Relativitetsteori. Anledningen till att den kallas Relativitetsteorin beror på att dom tre begreppen är relativa till varandra. Dom är beroende av varandra och hänger ihop. Einstein kunde visa att om en kropp rör sig väldigt snabbt kommer tiden att gå långsammare. Teorin visar att om en människa skulle färdas i ljusets hastighet i flera år skulle andra ha åldrats men inte den personen som färdades i ljusets hastighet. Einsteins teori visar att tid och rum (space) hänger ihop med varandra, att dom är ett och samma i något som han beskrev som Rumstid (Spacetime).

Einstein var helt okänd för dom etablerade fysikerna och hans idéer mötte total tystnad. Men efter fyra månader hittade den mest berömda fysikern Max Plank dom och blev imponerad. Einsteins första Relativitetsteori, den Speciella Relativitetsteorin var begränsad för att den gällde bara när en kropp befann sig i konstant hastighet på en rak sträcka. Einstein visste att verkligheten inte såg ut så, kroppar rör sig i banor och i olika hastigheter. Han ville utforma en teori som fungerade i verkligheten. Max Plank svarade på det att i så fall var han tvungen att ta med begreppet gravitation och därmed utmana Isaac Newtons gravitationsteori. Plank menade att Einstein antagligen inte skulle lyckas, och ifall han gjorde det skulle ingen tro på honom. På den här tiden var fysikern Isaac Newton gud och hans teorier om gravitation hade används i tvåhundra år.

Einstein kommer på att om en hiss går sönder och faller rakt ner kommer den människan som är i hissen att känna sig tyngdlös eftersom hissen och människan faller i samma hastighet. I den här situationen är det som att gravitationen inte finns eftersom personen är tyngdlös. Det fick Einstein att komma på att Newton hade fel. Det finns ingen kraft i jorden som drar oss ner, det är istället jorden som har böjt rummet runt oss och en kraft från rymden trycker oss ner. Han kom alltså på att rummet (space) är böjbart. Den är flexibelt, den kan böjas och vridas. Ett objekt i rymden förändrar rummet omkring sig. Så ett jättestort objekt som solen förändrar rummet i stor skala. Planeterna rör sig runt solen i en bana för att solen har böjt rummet och rummet trycker dom mot solen. Einsteins idéer gav en ny teori om gravitation och om universum. Det går inte att tro på Einsteins teori och samtidigt tro på Newtons teori om gravitation.

Einstein behövde bevisa att hans teori stämde med ett exempel. Han kunde inte visa att ljuset förflyttar sig till jorden i ett böjt rum runt solen när solen lyste för det var för ljust. Han behövde en solförmörkelse, där månen täcker solen för att visa hur ljuset böjer sig. 1914 inföll en solförmörkelse och Einstein uppmanade fysiker att räkna på om hans teori stämde. Första världskriget bryter ut och Einstein kan inte genomföra sina observationer som planerat. 1918 kommer ett nytt tillfälle och astronomerna efter det bevisa att Einsteins gravitationsteori stämde. Hans teori kom att revolutionera vetenskapen. 1921 fick Einstein Nobelpriset i fysik med motiveringen ”för hans förtjänster om den teoretiska fysiken, särskilt hans upptäckt av lagen för den fotoelektriska effekten.” 

Albert Einstein beskriver själv det han gjort i en text; ”Jag har försökt visa hur begreppen konkret föremål, rum, subjektiv och objektiv tid hänger samman inbördes och med erfarenheten.”

Källor:

https://www.youtube.com/watch?v=NyK5SG9rwWI&t=1334s

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/

Om naturvetenskapen, Albert Einstein, 1963 sid 16 och sid 65

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#Theory_of_relativity_and_E_.3D_mc.C2.B2

Källkritik:

Min främsta källa är en dokumentär från History Channel. Den är 1,5 timme lång, den är gjord för att infomera folk om viktiga hisoriska personer/händelser och dom som intervjuas i filmen är fysiker, matematiker och författare. Det gör den till en pålitlig källa.  Jag har gämfört flera av dom här källorna med andra och de säger samma saker så det stärker källorna ytligare