I filmen går jag igenom Alexander Flemings liv och hur han upptäckte penicillinet men hur har hans upptäckter påverkat dagens vardag? 

Jo, Alexander Flemings upptäckt av penicillinet har påverkat vår vardag i allra högsta grad eftersom att det hjälper till att bromsa infektioner som innan upptäckten av penicillinet varit mycket allvarliga. Flemings upptäckt anses som extremt viktig och utsågs av många tidningar till milleniumets största upptäckt och det med all rätt eftersom att läkemedlet räddat miljontals oskyldiga liv.

Penicillinet spelade också en väldigt stor roll i andra världskriget och tack vare läkemedlets förmåga att stoppa infektioner. Detta gjorde att skadade soldater i andra världskriget inte behövde amputera bort kroppsdelar utan kunde istället ta penicillin för att stoppa infektioner i sår. Det här ledde i sin tur till Storbrittaniens framgångar i kriget och utan upptäckten så kunde kriget mynnat ut i en helt annan väg än vad den gjorde.
Under andra världskriget så utvecklades även penicillinet genom att man tillsatte probenecid som ökade upptagningsförmågan, alltså kroppens förmåga att uppta läkemedlet vilket effektiviserade penicillinet.

Penicillinet blev självklart väldigt viktigt utanför världskriget också med tanke på att det botade väldigt många allvarliga sjukdomar och infektioner som t.ex lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Dessa exempel hade tidigare varit vanliga dödsorsaker men tack vare penicillinet så är det sällan en sådan infektion är dödlig.

Sammanfattningsvis så kan man dra slutsatsen genom att säga att Alexander Flemings stora upptäckt ledde till att samhället tog stora steg framåt och världen hade definitivt inte sett ut som den gör idag utan penicillinet.

Tack så mycket Alexander!

Källor:

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming

http://www.nobelmuseum.se/sv/skola/lar-dig-mer-fleming

https://commons.wikimedia.org/

Jag har valt att använda dessa källor eftersom att de verkar väldigt pålitliga. www.nobelmuseum.se tror jag är pålitlig eftersom att det är nobelmuseumets officiella hemsida och eftersom att museum är skapade med ett utbildningssyfte vilket bidrar till att informationen på sidan inte är vinklad för att ‘lura’ en så väljer jag att lita på källan. Dessutom så kan jag dra slutsatsen att nobelmuseum.se måste ha trovärdiga källor för att kunna ha tillstånd att lära ut människor den information som de gör och detta stärker källans trovärdighet ännu mer. Wikipedia använde jag endast för att ta reda på födelseår och dödsår samt vilket år han vann nobelpriset. Denna information är ganska svår att förfalska och lätt att ta reda på vilket får mig att tro att denna fakta stämmer. Wikipedia litar jag även på eftersom att det är en kunskapskälla som bygger på andra människors faktakunskaper och eftersom att flera personer säger samma sak så stärker det trovärdigheten eftersom att människorna dessutom är oberoende av varandra.

Ludvig Barkensjö 

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.