Alexander Fleming

Alexander Fleming var och är än idag en av de mest kända och viktiga vetenskapsmännen genom tiderna. Han upptäckte nämligen penicillinet, vilket är ett antibiotikum som är väldigt effektivt mot tidigare allvarliga sjukdomar som orsakas av bakteriella infektioner. Miljontals människor har överlevt dödliga sjukdomar tack vare hans upptäckt.

Alexander Fleming föddes 1881 och växte upp på en liten gård i Skottland som kallades Lochfield i East Ayrshire. Han ansågs redan som liten vara mycket intelligent. Vid 25 års ålder fick han stipendium från St Mary´s Medical School och började sedan arbeta på St Mary´s Hospital i London. Där jobbade han som bakteriolog och fokuserade främst med att framställa antibakteriella ämnen som inte var skadliga för människan.

Fleming utförde många experiment i jakten på att få fram antibakteriella ämnen, det sägs att han ofta ska ha lämnat många odiskade bakterieskålar för att se vad som hände med dem. Han ska enligt sina medarbetare ha haft det stökigaste laboratoriet på hela sjukhuset. Det var en kombination av hans stökighet och intresse för att åka på olika semestrar som ledde till upptäckten av penicillinet.

En dag år 1928, när Fleming kom hem från sommarsemestern, gjorde han en mycket intressant upptäckt. Han hade lämnat en odiskad bakterieodling i sitt laboratorium innan han åkte på semester, som det sedan hade börjat växa mögel i. Möglet hade dödat de bakterier som växte i bakterieodlingen. Eftersom de andra bakterieodlingarna som inte hade angripits av möglet inte hade dött, drog han slutsatsen att mögelsvampen måste ha bakteriedödande egenskaper. Just så var fallet. Han hade upptäckt mögelsvampen Penicillum notatum som kunde döda bakterier!

Innan Fleming blev belönad för sin upptäckt så tjänstgjorde han under första världskriget i Frankrike som militärläkare. Han upptäckte där orsaken till att soldaters skottsår blev infekterade. Kulorna var nämligen förorenade av bakterier. När andra världskriget bröt ut blev soldaterna som värvades, de första som blev behandlade med penicillin.

Efter andra världskriget blev penicillin ett allmänt läkemedel. Nu hade man ett verksamt medel mot allvarliga sjukdomar till exempel halsfluss, lunginflammation, syfilis och borrelia. Tyvärr har bland annat för flitig användning av penicillin lett till att många bakteriestammar blivit resistenta, det vill säga verkningslösa.

Trots den revolutionerande upptäckten skulle det dröja 17 år och mycket mer forskning, innan Alexander Fleming belönades med Nobelpriset. Han var inte ensam om att framställa penicillinet. Forskarna Howard Florey och Ernst B Chain isolerade den aktiva ingrediensen som sammanställde penicillinet och de kom även fram till metoder som kunde få penicillinet att massproduceras.

År 1945 tilldelades Alexander Fleming Nobelpriset tillsammans med Howard Florey och Ernst B Chain. De blev tilldelade Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Efter att Alexander Fleming upptäckt penicillinet så fortsatte han jobba på St Mary´s Hospital där han år 1928 blev professor i bakteriologi. Han behöll sin position som professor tills han pensionerades 1948, 66 år gammal. Han dog 1955 av en hjärtinfarkt. Han blev 73 år.

Under sin livstid åstadkom Alexander Fleming saker som har förändrat hela världen och genom sin upptäckt av penicillin har han räddat livet på miljontals människor. Forskare letar ständigt efter nya aktiva substanser som kan förbättra penicillinet, men än idag anses det vara en av de viktigaste uppfinningarna någonsin.

 

Källförteckning:

Fakta Ansvarig för sidan: Katarina Nordqvist. Inlägg skrivet av Andreas Lundin 29 september 2014

Jag valde denna källan eftersom den innehöll mycket trovärdig fakta. Eftersom sidan är statlig måste de ansvariga vara mycket noga med vad som publiceras. Det fanns mycket information på denna sida som är faktabaserad, genom att se om informationen var densamma på andra sidor fick jag detta bekräftat. Information hämtad 17 december 2016.

Fakta Ansvarig för sidan: Lennart Guldbrandsson. Fakta taget ifrån Nobelprize.org.

Jag valde denna källan för att den innehöll information om Flemings nobelpristagande. Denna information fanns även med i den förra nämnda källan vilket stärker källans trovärdighet. Information hämtad 17 december 2016.

Christina Ruhnbro, Journalist och f.d medicinforskare, mail samt telefonkontakt   18 januari 2017.

Jag valde denna källan för att hon är lättåtkomlig då det är min farmor, dessutom har hon jobbat med medicinforskning vilket Fleming också gjorde. Hon är mycket skicklig i formulering, därav journalist, och även fakta samt historia om medicinska preparat. Hon kunde även bekräfta att min fakta stämde genom att prata med en överläkare på Karolinska Institutet.

Båda bilderna har cc-licens och får därför delas utan att behöva nämna bildernas skapare.

 

Matilda Claesson