https://youtu.be/95l_5IRtte0/

Creative Commons-licens

Källor:
Dessa är de källor jag valt att använda mig av.
Jag har valt att anse att dessa källor är pålitliga av flera anledningar. För det första så är samtliga källor skriva/gjorda i utbildningssyfte och källorna har därför ingen anledning att innehålla vinklad information. Dessutom är detta tre källor som är oberoende av varandra, trots detta så stämmer källornas information väl överens med varandras. Detta gör att informationen enligt mig blir mer pålitlig. Att jag valt att använda mig av fler än en källa är för att jag vill få en så nyanserad bild av Alexander Fleming och hans upptäckt som möjligt. Hade jag endast använt mig av en källa så hade informationen i min film inte blivit särkilt nyanserad eller detaljrik.
Självklart har jag inte använt all fakta källorna har haft att erbjuda i mitt arbete utan jag har valt ut det relevanta.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming                            Hämtningsdatum: 15/1

http://www.nobelmuseum.se/sv/skola/lar-dig-mer-fleming
Hämtningsdatum: 19/1

 

Hämtningsdatum: 15/1

 

Källa till Bild:

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Fleming_3.jpg

Bilden är enligt CC licencerad: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

 

Av: Lola W H9