När nobelprisets stiftare Alfred Nobel som 31åring uppfinner den revolutionerande tändhatten som gjorde det möjligt att kontrollera nitroglycerinets explosion blir han världsberömd, men vägen dit var inte lätt, bland annat dog hans lillebror Emil i en explosion under ett experiment.

 

Alfred Nobel föddes den 21 oktober 1833 på Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Hans far Immanuel Nobel var uppfinnare och grundare till Sveriges första gummifabrik. Affärerna gick inte så bra vilket ledde till att Alfred i tidig ålder började sälja svavelstickor ute på gatorna för att hjälpa till att försörja familjen. När Alfred var 9 år flyttade han tillsammans med sin mor och sina bröder till S:t Petersburg i Ryssland där hans far sedan några år tillbaka jobbat med att tillverka undervattensminor till den ryska försvarsmakten. Det gick så pass bra för Immanuel att Alfred och hans bröder fick privatundervisning i både ryska och svenska. Alfred lärde sig att tala ryska snabbt och kom sedan att kunna tala fem olika språk.

När Alfred var 17 år åkte han på en studieresa till Europa och Amerika för att få ännu mera kunskap i kemi och teknik. I Amerika träffade han John Ericsson, en svensk berömd uppfinnare, och i Frankrike fick han praktisera hos professor Pelouze, en känd kemist. Det var där som Alfred för första gången kom i kontakt med nitroglycerinet, en blandning av svavelsyra, salpetersyra och glycerin. Nitroglycerinet var mycket explosivt och känsligt.

Alfreds föräldrar flyttade tillbaka till Stockholm efter Rysslands förlust i Krimkriget då efterfrågan av Immanuels minor minskade och affärerna där gick sämre. Några år senare flyttade även Alfred tillbaka till Sverige. Alfred hade tagit sina första patent åren 1857 och 1859 i England. Patenten var på mätaparater för gas, lufttryck och vätskor, men Alfred var fortfarande mycket intresserad av nitroglycerinet.

Tillsammans med sin far Immanuel började nu Alfred att på riktigt experimentera med nitroglycerinet. De skulle skapa ett sprängämne som var både effektivt och säkert att använda. Deras första utmaning; att få nitroglycerinet att exploderade under kontrollerade former. Som lösning på detta uppfann Alfred tändhatten. En liten laddning som innehöll något lättantändligt som gav en kraftig impuls till sprängämnet. I början av sommaren 1863 genomförde Alfred sin första sprängning med nitroglycerinet. Tillsammans med sin yngste bror Emil och deras far Immanuel började de nu att experimentera med olika blandningar av nitroglycerin och krut. Samtidigt som Alfred även fortsatte sina experiment med rent nitroglycerin.

1864 tog Alfred patent på både tändhatten och sättet att framställa nitroglycerinet. Samma år startade Alfred tillsammans med sin far Immanuel ett företag ”Nitroglycerin AB” och köper en gård i Vinterviken i Stockholm för att fortsätta sina försök. Dessvärre dör Alfreds yngste bror Emil tillsammans med 5 andra arbetare i en stor explosion i familjens egen fabrik. Detta stoppade inte Alfred från att fortsätta sina experiment för att få fram ett effektivt och säkert sprängmedel. När Alfred blandade en särskild sorts sand (kiselgur) i nitroglycerinet hade han äntligen fått fram ett sprängmedel som var mindre riskabelt att hantera. Alfred kallade sin nya uppfinning

”dynamit” och det fick minst sagt stor framgång.

Alfred hade tagit patent på 355 uppfinningar och hade industrier runt om i hela världen. Detta krävde förstås mycket resande fram och tillbaka och Alfred saknade sitt arbete i laboratoriet. Genom alla sina uppfinningar och de industrier han byggt upp hade han en stor förmögenhet. Eftersom Alfred inte hade några arvingar bestämde han att efter sin död skulle pengarna gå till en speciell stiftelse. Stiftelsen skulle varje år dela ut ett pris till de personer som gjort en betydande insatts för människan. Alfred Nobel avled i San Remo i Italien den 10 december 1896 av en stroke. Fem år senare samma datum delades det första nobelpriset ut i Alfred Nobels hemstad Stockholm. Ett pris som kom att bli världens mest kända pris. Allt tack vare Alfreds dynamit.

Amanda Frii

Källor:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Nobel3.jpg

Alfred Nobel – Dynamit

http://www.svt.se/nobel/nobelshistoria/vem-var-alfred-nobel

http://www.nobelmuseum.se/sv/skola/lar-dig-mer-alfred-nobel

Bilderna kommer ifrån https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Alfred_Nobel# med licenserna cc, by, sa