Alfred Nobel

Han var snillet som uppfann det användbara sprängämnet dynamit, han var även grundaren till det internationella Nobelpriset. Men vem var egentligen Alfred Nobel?

Den 21 oktober år 1833 i Stockholm föddes Alfred Bernard Nobel, Alfred växte upp i en familj med mamma Andriette och pappa Immanuel samt sina 3 bröder. Alfreds pappa Immanuel Nobel arbetade som uppfinnare och ingenjör, han arbetade bland annat med olika typer av byggen men framför allt arbetade han starkt och experimenterade mycket med olika tekniker för att lyckas med sprängnings metoder utav berg. Men På grund av dålig affärsverksamhet så beslutade Immanuel sig för att flytta vidare till bland annat Ryssland för att få fart på affärerna. När han lyckats få fart på sitt yrke tog han senare med sig hela familjen till ST Petersburg för att påbörja ett nytt liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp utav privatlärare fick bröderna Nobel förstklassig utbildning i naturvetenskap, litteratur och språk. Alfred blev senare skickat utomlands utav sin far för att utbilda sig och fortsätta studera till kemiingenjör. Alfred fick en bra start i början av sin vistelse utomlans och fick snabbt arbete i ett laboratorium i Paris, där han senare fick möta den berömda italienska kemisten Ascanio Sombrero som tidigare uppfunnit den explosiva kemikalien nitroglycerin.

Eftersom Alfreds pappa Immanuel arbetade som uppfinnare och ingenjör hade han länge kämpat för att utveckla tekniker för att lyckas spränga berg, så Alfred begav sig tillbaka till Ryssland efter sin utomlandsvistelse i Paris för att tillsammans med sin far utveckla nitroglycerinet som senare skulle kunna användas som ett effektivt sprängämne.

Familjen Nobel återvände några år senare tillbaks till Sverige på grund av att Immanuels affärsverksamheter börjat gå sämre igen. Tillbaks i Sverige fortsatte Alfred att utveckla nitroglycerinet för att senare få fram den effekt av sprängämnet han var ute efter. Men han hade snart behövt tänka om efter att hans experiment orsakat en del olyckor samt många människor som miste livet. Där av Alfreds alldeleds egna yngre bror Emil. Trots motgångar under sin resa som uppfinnare var Alfred en bestämd man som visste vad han ville och var villig att fortsätta kämpa för att nå sitt mål. Efter många om och men lyckades Alfred äntligen att få fram den produkt han lagt ner så mycket tid på. Kiselgur en mjölig jordart han hittat vid stränderna i norra Tyskland där hans laboratorium var placerat samt sprängolja behövdes för att få fram en formbar massa, och dynamiten var plötsligt uppfunnet.

 

 

 

 

 

 

 

Det ny uppfunna framgångna sprängämnet dynamit gjorde Alfred Nobel berömd världen över och trots sina stora förmögenheter hade han en sista önskan, att belöna kreativa personer som bidragit till mänsklighetens nytta genom att varje år fördela ut ett pris. Detta pris som fick namnet Nobelpriset är idag världens mest väl kända utmärkelse runt om i världen. Alfred avled senare den 10 december 1896 utav en stroke i sitt hem i Sanremo i Italien där han var bosatt ett antal år. Alfred lämnade världen med ett stort avtryck framför allt för mänskligheten utveckling.

Forskningens nytta för samhället

Först och främst kan dynamiten vara den svenska uppfinning som betytt mest för världens utveckling. Det finns en del både för och nackdelar med Nobels enastående upptäckter kring dynamiten. Forskningen har bidragit mycket till utseendet på vår jord. Dynamiten har bland annat gjort det mycket lättare att spränga sig fram i svår terräng och berg, vilket har underlättat mycket för byggandet av järnvägar och andra vägar så att vi ska kunna ta oss från en plats till en annan. Men sprängämnet bär inte bara med sig fördelar med tanke på hur stora delar av jorden, berg och sjöar som blir bort sprängda tack vare byggandet av bland annat bostäder eller andra byggnader. Dynamiten som sprängämne låter som ett alternativt ändamål i krigs sammanhang och då kosta många människoliv, men Alfred ansåg att dynamiten skulle avstås från användning vid krigs sammanhang eftersom sprängämnet bär på en enorm kraft och lämnar ifrån sig enorm skada. Men utan dynamiten hade järnvägsarbeten och allmänna byggen gått betydligt långsammare.

 

Mina källor:

www.svt.se/nobel/nobelshistoria/vem-var-alfred-nobel

www.nobelmuseum.se/sv/skola/lar-dig-mer.alfred-nobel

www.nobelpriskampen.se/2009/nobelpriskampen/alfred_nobel

Bilder: 

https://commons.m.wikipedia.org/wiki/file:PSM_V68_D096_Alfred_Nobel.jpg

CC-BY-SA-3.0

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_physiology_or_medecin

CC-BY-SA-3.0