Alfred Nobel

Alfred Nobel var en svensk vetenskapsman och uppfinnare. Hans mest kända uppfinning är dynamiten och han är stiftaren till Nobelpriset som delas ut varje år i Stockholm och är ett av de mest åtråvärda och ärofyllda priserna i världen. På grund av detta har Nobel blivit en av de mest kända personerna genom tiderna. Nobel föddes år 1833 den 21 oktober i Stockholm, Sverige och dog 1896 i San Remo Italien och blev 63 år gammal.

Som barn så var Alfred ganska svag och sjuklig och han var ett av åtta barn i familjen varav 4 nådde vuxen ålder. Han växte upp i Sverige och Alfreds familj flyttade år 1842 när han var nio år gammal till Sankt Petersburg, detta p.ga att hans fader Immanuel Nobel affärer gått i konkurs hemma i Sverige. Immanuel Nobel var en uppfinnare och affärsman och Alfred skulle komma att gå i faderns fotspår. Vid denna tid så hade inte Nobel familjen det så bra ekonomiskt och dem var mycket fattiga, men detta skulle komma och ändras på när familjens företag skulle växte och bli en industriell jätte.

Efter en tid med privatstudier i Sankt Petersburg så tog Alfred studieresor till både USA och Frankrike i två år vid 17 års ålder, där han bland annat fördjupade sina kunskaper i kemi och teknik. Under dessa studieresor så skulle Alfred för första gången komma i kontakt med nitroglycerin som han senare skulle komma och använda som en huvudingrediens i dynamiten. Efter att han kommit hem igen så började han att arbeta i faders industri som flyttats tillbaka till Sverige.

Alfred Nobel var en mycket flitig man och han skulle komma att ta patent på 355 uppfinningar. Redan som 24 åring så tog han sin första patent och han skulle fortsätta  med att ta patent på nya uppfinningar varje år. Men hans intresse för att göra nitroglycerinet säkrare minskade inte för en sekund. Snart så började både Alfreds hans pappa och hans lillebror Emil att experimentera med nitroglycerinet för att kunna få det effektivt men samtidigt säkert att hantera. Ett säkert sprängämne var mycket efterfrågat runt om i världen på grund av industrialiseringen så att det skulle kunna användas i gruvor men också på järnvägsbyggandet.

För att kunna få nitroglycerinet att explodera under kontroll så uppfann Alfred tändhatten som sänktes ner i nitroglycerinet och gjorde det möjligt för ämnet att explodera på ett säkert sett.År 1864 så tog Alfred patent på både tändhatten och framställningen av ren nitroglycerin.Trots att man hade gjort det säkrare att använda nitroglycerinet som då kallades sprängoljan så var det fortfarande väldigt farligt att framställa. Samma år som Alfred tog patent på tändhatten och framställningen av nitroglycerinet så skedde en olycka i Heleneborg i Stockholm samma år. I Alfred pappas fabrik i Heleneborg så dog 6 personer inklusive Emil Nobel Alfreds lillebror. Olyckan skedde när Emil experimenterade med nitroglycerinet och en explosion skedde som kostade 6 personers liv. Detta tydde på att nitroglycerinet fortfarande inte var helt säkert och kontrollerbart.

Trots bakslaget så försatte Alfred med sina experiment och han började blanda olika ämnen med nitroglycerinet för att skapa ett nytt sprängämne. Tillslut så lyckades Alfred med hans experiment när han blandade en slags sand som heter kiselgur med nitroglycerinet. Resultatet blev ett degliknande massa som var säkrare att skapa och använda en hans tidigare sprängämne. Nobel gav hans nya uppfinning namnet dynamit och dynamiten skulle komma och bli mycket populär uppfinning. Han uppfann den 1866 och tog patent på dynamiten år 1867. Men dynamiten  tålde inte vatten och dessutom så tyckte Alfred att den inte hade tillräckligt med sprängstyrka. Detta ledde till att Nobel uppfann spränggelatinet som var en blandning av nitroglycerinet och bomullskrut (nitrocellulosa). Spränggelatinet var stabilt, lika effektivt som rent nitroglycerin och dessutom så fungerade det under vatten. Efter ett tag så tog Alfred patent på sin tredje stora uppfinning ballistit år 1887 som var ett röksvagt krut som gjorde att man kunde skjuta mer utan att rök bildades så att man inte kunde se samt så att ens fiender såg  en.

Nobels mest kända uppfinningar dynamiten, spränggelatinet och ballistik har lett till många olika saker. Bland annat så har många av Nobels uppfinningar lett till effektivare vapen för arméerna trots att Nobel själv vädjat för fred. Däremot så har många av hans uppfinningar gjort bra saker för våra samhällen, t.ex så har både dynamiten och spränggelatinet hjälp till när det gäller den industriella revolutionen. Det som dynamiten gjort är att den sprängt upp terräng  så att man kunnat bygga  järnvägar samt så har den hjälpt till för att spränga  tunnlar eller gruvor så att man kunde få järnmalm mm till byggandet av nya redskap.fabriker och fordon mm. När det gäller spränggelatinet så används den ofta vid rivande av hus där dess höga energimängd/sprängkraft kommer till nytta vid rivningen för att få byggnaden att rasa. En sak som är bra när det gäller båda sprängämnena är att dem är mycket lättare och säkrare att hantera än nitroglycerinet som är väldigt osäkert och kan lättare explodera vid vissa förhållanden t,ex vid frakt eller stötar.

Utan dynamiten så hade vårt samhälle inte sett likadant ut som i dag eftersom att den hjälpt oss med att bygga hus, tunnlar, vägar och järnvägar. Dynamiten som utvecklas sen senare tid har gjort det möjligt för oss att kunna bygga i svår och hård terräng.  Ifall vi inte hade haft dynamiten så hade vi inte kunnat bygga våra järnvägar,vägar,tunnlar och hus som hade gjort så att vårt samhälle inte skulle se ut som det gör idag. Dynamiten är till för att vi ska kunna ta bort hinder som finns i naturen så att vi ska kunna fortsätta att bygga utan förhinder. Om vi inte hade haft dynamiten så skulle det inte finnans någon tunnelbana som vi kan ta oss runt med.  Vi hade inte haft så lika bra vägar som vi kan åka bil till jobbet med  och dessutom så hade inte våra städer sätt ut som idag eftersom att dom har behövt dynamiten för att kunna spränga bort den yta  där husen ska byggas.

Alltså så hade inte vårt samhälle set ut som idag om vi inte haft dynamiten eftersom att den hjälpt till att bygga upp vårt samhälle. Så om vi inte hade haft dynamiten så hade vårt samhälle inte varit lika utvecklat och vi hade inte haft samma infrastruktur och byggnader som vi har idag.  Alfred Nobel är en av de viktigaste vetenskapsmännen genom tiderna och hans uppfinningar har bidragit en hel del till det samhälle vi har idag och utan honom så hade inte vårt samhälle varit sig likt.

Vid slutet av Alfreds liv så hade han blivit en väldigt rik man som ägde eller hade en hög position i 93 företag runt om i Europa. Detta hade han uppnått pga. alla hans uppfinningar. Vid hans död så hade han uppnått en förmögenhet på 33 miljoner som var en enorm summa på den tiden och varav 31 miljoner skulle skänkas till en speciell fond. Denna fond skulle varje år dela ut pris i kemi, fysik, litteratur, medicin, fysiologi och fredsarbete. Priset skulle komma och bli kallad Nobel priset och det delas ut varje år den 10 december och det första delades ut 1901. Nobelpriset är Alfred Nobels testamente och det har motiverat och belönat framgångsrika personer runt om i världen och sägs vara Alfred Nobels bästa uppfinning.

 

Av:Michael Jacobson

Käll och bildförtäckning:

Tekniskamuset.se Hämtad:2017-01-21   https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/alfred-nobel-dynamit/

Alfred Nobel-Wikipedia  Hämtad:2017-01-21 https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel

Alfred Nobel So-rummet.se Hämtad:2017-01-21 http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/alfred-nobel-en-mangsidig-man

Nobelmuset.se Hämtad:2017-01-21 http://www.nobelmuseum.se/sv/skola/lar-dig-mer-alfred-nobel

NE.se-Alfred Nobel Hämtad:2017-01-21

Fake tweets  www.prankmenot.com

Bild framsida

CC= BY-SA

Jag har använt mig enbart av källor som jag anser är trovärdiga. Anledningen till att dessa källor är trovärdiga är pågrund av att dom alla skriver om samma sak alltså att jag kan hitta samma fakta på sidor som är oberoende av varandra. Dessutom så finns det källhänvisningar på alla de sidor som jag tagit information ifrån detta gör att jag kan se ifall ifall informationen stämmer överens med varandra emellan alla olika källor och jag kan se var de fått deras information som kan göra den mer eller mindre trovärdig. En annan anledning som gör många av mina källor mer trovärdiga är att de är museum hemsidor som är till för att utbilda folk om historia mm detta gör att de inte är påverkade från något annat håll än att utbilda folk. Alltså så är sidor som Ne, tekniska museet.se mm trovärdiga eftersom att dem är till för att utbilda och upplysa folk.  Wikipedia är inte alltid en trovärdig källa på all fakta men eftersom att jag hittade samma fakta i andra texter som är oberoende av varandra så blev deras information som kanske var lite osäker i början trovärdig. Jag har också valt att använda mig av flera olika källor för att kunna få ett bredare perspektiv och så att jag ska kunna gemföra alla olika källor med varandra och se vilka som är trovärdiga samt så att jag inte får ett vinklat perspektiv på den information jaf hittar.

Text och tweets är licensierade under cc:

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.