Alfred Nobel är en av Sveriges mest kända uppfinnare och kemister genom tiderna. Han föddes år 1833 i Stockholm och dog år 1896 i Sanremo, Italien.
Vid nio års ålder flyttade han och hans familj till St: Petersburg där hans pappa sen ett tag innan jobbat. Där levde dem bra och alla syskonen hade råd med privat undervisning i hemmet. Hans kemilärare gjorde ett experiment med nitroglycerin, ett nytt spräng ämne, som fascinerade honom väldigt mycket. Trots att han var väldigt ung sa Alfred i efter hand att han blev väldigt intresserad. Alfred drömde om att bli författare men skulle istället gå sin fars väg. Immanuel Nobel den yngre, Alfreds pappa, var även han uppfinnare. Vid 17 år fördjupade han sina kunskaper kring kemi och teknik under en längre studieresa i Europa och Amerika. Några år senare flyttade familjen tillbaka till Stockholm där Alfred och Immanuel fördjupade sig i och experimenterade med nitroglycerin. Deras mål var att med hjälp av sprängämnet utveckla ett effektivt sprängmedel som var säkert att hantera. Alfred hade sin försöksfabrik Heleneborg på södermalm som hans pappa hyrde. Där utförde han en mängd viktiga experiment som senare skulle leda till hans stora upptäckt.

En dag tog han ett stort steg i sitt forskande och uppfann tändhatten. Med hjälp av den kunde man spränga under kontrollerade former vilket var exakt vad Alfred och hans pappa ville. Men nitroglycerin var fortfarande farligt att både tillverka och hantera. Den 9 september 1864 skedde en explosion på Heleneborg där sex personer dog varav en av dem var Alfreds yngsta bror Emil Nobel som endast blev 21 år gammal. Explosionen skedde i samband med ett experiment och sedan kallades för ”Den nobelska smällen”. Efter det förbjöds dem att fortsätta men trots det fortsatte Alfred och Immanuel sin forskning på ett fartyg vid Mälaren i väntan på ett nytt ställe att forska på. Senare byggde Nobel en ny anläggning i vinterviken.

Alfred hittade tillslut sin lösning och fick fram en massa som var mindre riskabel att hantera. Han blandade kiselgur i nitroglycerinet och fick fram vad som skulle komma att kallas dynamit. År 1867 tog han patent på sin uppfinning vilket senare gjorde honom världsberömd. Han har tagit emot utmärkelsen John Fritz Medal tack vare sin uppfinning, dynamiten.

Under sitt liv lärde sig Alfred Nobel fem olika språk och var ofta på resande fot. Hans sista stopp blev Sanremo i Italien där han bodde den sista tiden. Hans uppfinningar hade gjort honom förmögen men han visste inte vart pengarna skulle ta vägen, han hade varken fru eller barn att lägga pengar på. I slutet av sitt liv fick han en idé. Han ville belöna kreativa personer som bidragit till samhället och mänskligheten. Det sista Alfred Nobel gav oss innan han dog i Sanremo år 1896 var Nobelpriset. Ett pris som delas ut i olika kategorier varje år och vinnaren får utöver priset en stor summa pengar.

Dynamiten har haft stor påverkan på samhället och bidragit både positivt och negativt. Dynamiten var det första sprängämnet som var både hyfsat enkelt att hantera och även väldigt kraftfullt. Den har gett oss möjligheten att spränga bort stora massor berg och land för att kunna bygga bland annat tunnlar. Vårt samhälle har alltså utvecklats enklare med hjälp av dynamiten. Den har även används i krigssyfte och då varit ett kraftfullt och farligt vapen vilket varit positivt i militärt syfte. Dynamiten avvändes bland annat i det Rysk-Japanska kriget år 1904-1905.
Trots fördelarna finns även nackdelar. Dynamiten har till exempel används av terrorister. Både vid självmordsbombning men även bombning av byggnader och liknande. Terrorismen är ett stort problem i världen och utan dynamiten hade iallafall en del av dåden minskat då de som använder sig av dynamit som en metod inte haft den möjligheten.
Utan dynamiten hade vi inte heller haft samma möjligheter att transportera oss. Hade vi inte haft möjligheten att använda oss av tunnlar hade vi istället behövt ta oss runt berg och liknande. Vi hade inte heller haft samma koppling mellan länder. Mont Blanctunneln mellan Italien och Frankrike hade till exempel inte varit möjlig utan ett kraftfullt sprängmedel som dynamit.

Dynamiten är en av tidernas viktigaste uppfinningar. Den har påverkat vårt samhälle och gett oss nya möjligheter, både positiva och negativa. Trots de negativa delarna med dynamiten så är det en riktigt bra uppfinning och vårt samhälle hade inte sätt likadant ut utan den. I och med sin uppfinning är även Alfred Nobel en av Sveriges mest kända och viktiga personer genom tiderna.

 

Källor:

Bilder:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Nobel3.jpg

CC-BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AlfredNobel.jpg

CC-BY-SA 3.0

https://www.flickr.com/photos/nostalgifabriken/7611601598/in/photolist-cABrYj-cABsgN-98Le6i-98LdUt-98Lexx-98Pnfd

CC-BY-NC 2.0

 

Information:

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/alfred-nobel-dynamit/

http://www.nobelmuseum.se/sv/skola/lar-dig-mer-alfred-nobel

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel

 

Av : Amanda Wernersson