Alfred nobel

Hans liv och viktiga uppfinnigar.

Afred Behnard nobel född 1833 och uppfinnaren utav Dynamit och grundaren till nobel priset.  Alfred nobel var en utav Immanuel Nobel och Caroline Nobel 8 barn. Immanuel och Caroline gifte sig 1827 och fick totalt 8 stycken barn varutav 4 uppnådde vuxen ålder. Immanuel Nobel var en ingenjör och uppfinnare i Stockholm som jobbade med att bygga hus och broar. På sidan utav Immanuel arbete så experimenterade han med olika sätt att spränga stenar.  Alfreds mamma  Caroline Andrietta Ahlsell kom ifrån en väldigt framgångs rik familj. Men på grund utav otur så gick familjen i bankruppt samma år som Alfred föddes(1833). På grund utav detta så flyttade Immanuel utan sin familj fyra  år (1837)efter Alfred födsel för att kunna fortsätta sin karriär i Finland och Ryssland. När Immanuel hade flyttad var Alfred mamma Caroline tvungen att försörja familjen, detta gjorde hon genom att starta en mataffär på marknaden. Familjen Noble hade en dålig inkomst under tiden Immanuel var borta men Immanuels företag hade blivit väldigt framgångsrikt i St.petersburg(Ryssland).  Immanuel startade en mekanisk verkstad som framförde utrustning till den ryska armen.

(1842)När familjen var återförenad och stabiliserad så sattes nobel i privatundervisning  under denna tid började nobels kärlek för kemiteknik växa fram. Så han bestämde sig vid 17års att åka på studie resor i Frankrike och USA för att fördjupa sina kunskaper. I Frankrike fan Nobel sitt intresse för nitroglycerin en ny typ utav flyttande spräng ämne. Sedan fortsatte han sina studier om nitroglycerin i USA där han fördjupade sig  ännu mera. När han var klar med sina två års långa studier bestämde sig nobel att flytta tillbaka och arbeta med sin far efter att Industrieran hade börjat att gå sämre igen och hela familjen hade flyttat tillbaks.

 

Alfred nobel var en väldigt flitig man och han skulle komma att ta patent på 355. Han var bara 24 år gammal när han todd sin första patent som var  mätapparater för gas., Lufttryck och vätskor1857-1859. Men han brann fortfarande väldigt mycket för nitroglycerin. Arbetad med hans far drog igång målet var att skapa ett spräng ämne som var effektivt och säkert att hantera. Det första steget i deras experiment var att få nitroglycerinet att explodera kontrollerat. Det slog igenom när nobel kom på sin uppfinning tändhatten. Genom att ansluta en stubin tråd och en tändhatt och säkra ner den i nitroglycerinet så löste han problemet. Men under samma tid som Alfred Todd patent över Tändhatten och att framställa nitroglycerin så hände en olycka. Då 6 personer om kom i en explosion när det experimenterade med ämnet. En utav de sex var Nobels bror Emil. Emil omkom 1864 i heleneborg i Stockholm. Detta bevisade att nitroglycerinet fortfarande inte var kontrollerbar och säkert.  Trots detta brann fortfarande Nobel för sitt arbete med nitroglycerinet och fortsatte. Men nu prövade han att blanda i andra ämnen i nitroglycerinet för att skapa ett nytt sprängmedel.  Efter ett taget hittade han den rätta kombinationen när han blandade i kiselgur i nitroglycerinet. Han fick fram ett mindre riskabelt ämne att hantera som såg degliknande ut. Detta var de som skulle bli hans största uppfinning Dynamiten.  (1866)

 

 

Nya uppfinningar

Alfred var fortfarande inte helt nöjd med sin uppfinning han vill att dynamiten skulle vara kapabel till att spränga ännu mer en vad den kunde. Så han fortsatte att försöka få fram nyare spräng ämnen, med hjälp utav nitroglycerinet.  han prövade med att lägga en bit bomullskrut(nitrocellulosa). Nobel framställde bomullskrutet genom att doppa bomull i saltpeters syra och svavel syra. Detta gav honom ett ämne som brann lätt och exploderade vid kraftiga slag. Den nya uppfinningen fick heta  spränggelatin.  Spränggelatinet var stabilt och lika effektivt som nitroglycerinet eftersom bomullskrutet inte påverkades utav sprängstyrka. Spränggelatin kunde också användas under vattnet vilket gjorde det till en väldigt bra uppfinning. 1887  uppfann Alfred Ballistit som han sedan todd patent på. Balistit var en blandning utav lika delade bomullskrut och nitroglycerin.  Ballestit gjorde så att utsikten på strits fällt klarnade så att det var mycket enklare att sikta. 

 

Hur har Alfred nobel samhället.

Den förbättrade dynamiten har hjälpt oss väldigt mycket bygga upp det samhället vi lever i idag. Utan Nobel hade vi inte haft den infrastruktur vi har idag. Dynamiten har hjälpt oss med att bygga järn vägar och vanliga vägar. Plus att dynamitens största moll är att spränga bort tung mark så utan dynamiten hade det varit näst intill omöjligt att kunna bygga. Det hade i alla fall tagit mycket länger tid än vad det gör idag.  Hela samhället hade helt enkelt sett helt annorlunda utan dynamiten pga  allt svårt terräng den har hjälpt oss att spränga bort igenom tiderna. Dynamiten har helt enkelt hjälpt oss ifrån alla begränsningar vi skulle kunnat ha haft utan. Vi har liksom knappt några hinder längre.

 

Vi hade ju kunna glömma tunnelbana systemet vi har just nu utan dynamiten. Och fungerande bil vägar. Stockholm som stad hade sett helt annorlunda ut utan Dynamit och spräng ämnen. Dynamiten har som sagt skapa hela infrastrukturen i Sverige. Den vanliga individen i Sverige hade haft det mycket svåra re att ta sig vart den vill. Det är svårt att tänka sig att en sådan uppfinning kan ha åsta kommit så passmycket. Vi hade förmedlingen varit tvungna att gå för att ta oss överallt.

Dynamiten har också haft en stor på verkan att kicka igång Industriella revolutionen eftersom det behövdes lättare gruvarbete och järnvägs arbete. Vi hade ju inte kunnat komma så pass  djupt i gruvor som vi har gjort utan den dynamiten

Alfreds uppfinningar hade också en stor påverkan på våra vapen i krig. Som t.ex Ballestit som gjorde så att fälten i krigen klarnade upp. Så att du kunde ha lättare att sikta osv.

Nobels uppfinningar har helt enkelt gjort en väldigt stor påverkan på dagen samhälle och vi hade absolut inte haft det som vi har det idag om det inte vore för Alfred nobel. Dagliga rutiner hade blivit helt förändrade om inte förstörda.

 

Nobel priset.

När nobel kom in på sina äldre dagar. Var han fortfarande pigg och kreativ. Han bestämde sig för att stifta i sitt testamente en fond(nobelpriset) med all sin förmögen het han hade tjänat under åren.1896 hade han  lyckats kamma hem 33 miljoner kronor vilket var en förmögenhet på den tiden. Och varit högt inblandad eller ägd ungefär 93 bolag i Europa.

I hans testamente stod det att 31 miljoner kronor skulle gå till en fond. Som där efter varje år skulle ut delas i typer utav pris. Priserna skulle vara fysik,medicin,literatur och freds arbete. Denna fond skulle komma att kallas för nobelpriset. 1901 delades det försa nobel priset ut.

Nobel ville grunda nobel priset för att han ville lämna en stämpel. Han stod även väldigt mycket för fred. Fast en hans uppfinningar var inblandade i krigen. Han trodde på att människan tillslut i framtiden skulle inse hur mycket skada expolisa vapen kunde gör o där efter sluta att använda dem.

 

Sammanfattning

Nobel har alltså haft en stor på verkan på vårat samhälle men sin uppfinning dynamit. Vi kan efter nobels uppfinningar ha en väll uppbyggd infrastruktur. Och spränga bort svår tärreng som har hjälp med byggnaden utav vårat samhälle. Nobel tod patent på 355 uppfinningar . Nobel var också stiftaren utav nobel priset som idag är en utav världens största priser.   Alfred nobel var helt enkelt en utav världens viktigaste vetenskapsman som har bidraget med väldigt mycket i vårat samhälle idag. Han är nog också den kändaste svensken som gått på denna jord.

 

AV malik

http://www.prankmenot.com/

2017-01-23

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/alfred-nobel-dynamit/     2017-01-21 till 2017-01-23

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/alfred-nobel-en-mangsidig-man

2017-01-21 till 2017-01-23

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel#Life_and_career

2017-01-21 till 2017-01-23

https://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/life-work/

2017-01-21 till 2017-01-23

http://www.svd.se/alfred-nobel-renassansman-och-upplysare/om/kultur:under-strecket

2017-01-21 till 2017-01-23

http://www.100innovationer.com/svensk/innovationerna/innovationer/dynamit.209.html

2017-01-21 till 2017-01-23

http://www.nobelmuseum.se/sv/skola/lar-dig-mer-alfred-nobel

2017-01-21 till 2017-01-23

Information tagen 2017-01-21 till 2017-01-23

 

Varför jag använde dessa sidor.

Jag valde att da information ifrån dessa sidor för att det har bekräftat varandra med informationen.Faktan är helt enkelt oberoende utav varandra. So rummet har också blivit tipsat utav lärare tidigare. Jag använde mig utav mera källor för att få ett bredare perspektiv om informationen. Jag har använt mig utav sidor som tekniska museumet som inte vinklar sin information till läsern(besökaren).  Jag har också valt ut sidor med källhänvisning så att jag kan se vad det har tagit informationen ifrån och gem föra dem lättare. Wikipedia är inte alltid en pålitlig hem sida men jag har gem fört med dem andra och det har matchat ihop.