Edward Jenner

Edward Jenner föddes i Berkeley, Gloucestershire 1749.  När Edward var 14 år började han arbeta som lärling hos en läkare och fortsatte sedan sina studier i London. 1772 återvände han till sin hemort där han arbetade som läkare resten av sin liv.  Han trivdes på den stilla engelska landsbygden där han fick arbeta i lugn och ro.

1788 gifte han sig med Catherine Kingscote och 1789 föddes deras första son som också fick namnet Edward. De fick senare ytligare två barn, Catherine, född 1794 och Robert, född 1797.

Edward Jenner dog den 26 januari 1923 av en stroke.

Smittkoppor och upptäckten av vaccin

Under 1700-talet härjade det extremt smittsamma och dödliga viruset smittkoppor i Europa.  Sjukdomen gav hudutslag och drabbade nästan alla kroppens organ. 20-30 % av de som drabbades avled.  Bland de som överlevde var det vanligt att man tex blev blind eller döv.

Tidigt märkte Jenner att mjölkerskor, som varit sjuka i den milda sjukdomen kokoppor,  var immuna mot smittkoppor.  Att drabbas av en relativt ofarlig sjukdom kunde alltså stoppa risken att insjukna i en livshotande sjukdom. Det lät ju för bra förr att vara sant. Men han visste inte hur han skulle bevisa det eller hur han skulle få någon att tro på honom så han höll det för sig själv.

Efter att i många år samlat på sig information och studerat bandet mellan de två sjukdomarna bestämde sig Jenner för att göra ett experiment. Han testade därför sin teori på den friska 8-åriga pojken James Phipps. Den 14 maj 1796 smittade han pojken med kokoppor. Pojken blev sjuk, men tillfrisknade sedan. Han försökte sedan smitta pojken med smittkoppor, men pojken blev då inte sjuk.

Edward Jenner hade hittat ett skydd mot smittkoppor, något som skulle förändra hela mänsklighetens historia. Skyddet kom att kallas vaccination, efter vacca som betyder ko på latin

Upptäcktens betydelse för världen

Upptäckten av vaccinet gjorde det möjligt att stoppa smittkopporna, även om sjukdomen inte var helt utrotad förrän 1980. Upptäckten gjorde det möjligt för andra läkare och forskare att hitta vaccin som funkar på liknande sätt mot andra sjukdomar, något som har revolutionerat hela vår historia. Edward Jenners upptäckt sägs ha räddat fler liv än någon annan människas arbete.

Källor: Jag har valt att använda ganska många källor för att hitta information som flera olika oberoende källor bekräftar. Alla dessa källor är objektiva och har som syfte att sprida kunskap

Bonniers uppslagsbok, (2009) Bonnier

Folkhälsomynidigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/smittkoppor/ (hämtad 2017-01-18)

Nationalencyklopedin, Edward Jenner. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/edward-jenner (hämtad 2017-01-18)

Kosjuka gav vaccin mot smittkoppor,25 maj 2001 av Tord Ajanki http://popularhistoria.se/artiklar/kosjuka-gav-vaccin-mot-smittkoppor/ populär historia

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner (senast uppdaterad 2016-12-12, hämtad 2017-01-18)

Bilder:

Facebookinlägget har jag konstruerat i appen Social Dymmy. Texten ett citat av Edward Jenner. Citatet nämns i många källor, bl.a. https://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/edward_jenner.html

CC BY-SA

Svartvitt porträtt av Edward Jennner:                       https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edward_Jenner2.jpg

CC BY-SA

Porträtt i färg av Edward Jenner https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edward_Jenner_by_James_Northcote.jpg

CC BY-SA

Astrid H93