Émilie du Châtelet

Émilie du Châtelet föddes 17 december år 1706 i Paris och dog 10 september år 1749 till följd av sin fjärde förlossning. Émilie var matematiker, fysiker, författare och hon räknas som en av världens första kvinnliga forskare. I en tid där kvinnorna hade en väldigt liten roll i samhället och inte ansågs smarta nog för att vara involverade i politik, ha högre utbildning eller göra affärer, där kvinnornas enda uppgift var att föda och uppfostra barn. I detta icke jämställda samhälle så uppstod en av de största matematikerna på 1700-talet, fransyskan, Émilie du Châtelet. Hon studerade matematik, fysik, litteratur, vetenskap och språk, hon behärskade latin, italienska och engelska.

När Emelie ville diskutera sina veteskapliga teorier på caféer för forskare och matematiker i Paris så lyckades hon inte bli insläppt som den kvinna hon var. Hon återkom utklädd till man och fick först då äntligen plats vid diskussionsbordet. Detta understryker faktumet att kvinnor inte hade samma förmåner som män, trots det fortsatte Émilie du Châtelet att kämpa för att nå sina drömmar.

År 1740 publicerades Émilies bok ”Institutions de Physique”. Där presenterades en överblick av alla de nya idéer inom vetenskap och filosofi som skulle studeras av hennes trettonåriga son, i boken beskrevs även idéer och olika teorier från de ledande vetenskapsmännen av den tiden som t ex Newton och Voltaire. Boken och den efterföljande debatten bidrog till att Émilie du Châtelet blev medlem av vetenskapsakademien i Bologna 1746.

När Émilie du Châtelet var 28 år träffade hon filosofen Voltaire, de var länge goda vänner och hade även kärleksaffärer med varandra. När Voltaire var jagad av den franska polisen för att ha kritiserat den franska kungen och kyrkan 1734 så bjöd Émilie du Châtelet in Voltaire till att leva i hennes hus i nordöstra Frankrike, och där blev han länge hennes kompanjon. Tillsammans i Émilies bostad så forskade de och samarbetade kring deras olika vetenskapsarbeten.

Samma år som hon dog slutförde hon arbetet som många hävdar än idag var hennes största bedrift. Det är Chatelets franska översättning, med egna kommentarer, av Isaac Newtons ”Principia”, som också innehåller hennes egna slutsatser och teorier kring mekanik och energiprincipen. Hennes översättning från latin till franska är fortfarande den franska standardöversättningen av detta verk. Boken innehåller bland annat Newtons rörelselagar och gravitationslagen som bland annat förklarar fallrörelsen och alla himlakroppars rörelser. Voltaire som skrev förordet till boken berömde Chatelets översättning och menade att Chatelet verk var något alldeles speciellt:  ”Madame du Châtelet har gjort världen en dubbeltjänst genom att översätta Principia och dessutom berika den med vetenskapliga kommentarer av världsklass. När det gäller de algebraiska kommentarerna, är det mycket mer än en översättning.” – Voltaire 1749

Émilie du Châtelets framgångar i livet har påverkat oss fram till i dag. Förutom hennes bok och hennes översättning av ”Principia” som fortfarande är den franska standardöversättningen så var hon kvinnan som markerade för omvärlden vad man kan åstadkomma oavsett kön. Trots alla som motarbetade henne endast för att hon var kvinna, gav Émilie du Châtelet aldrig upp sina drömmar och det är något vi alla kan bära med oss än i dag. Efter Émilie du Châtelets framgångar uppstod en ökad acceptans i samhället för kvinnliga yrken utanför hemmet och många andra kvinnor gick i hennes fotspår och vågade följa sin talang och drömmar. Man kan säga att Émilie du Châtelet blev startskottet för en ökad jämställdhet i samhället och hon blev många människors största förebild på grund av just det. Om inte Émilie du Châtelet hade fortsatt tro på sig själv och kämpa för sina mål så kanske vi inte hade haft ett så pass jämställt samhälle som vi har i dag. Förmodligen så hade ingen annan tagit det där steget från att vara den förväntade ”hemmafrun” till att bli en matematiker, fysiker och författare som hon var. Vi kan gott tacka Émilie du Châtelet för jämställdheten vi har i dag och för att hon ändrade kvinnans roll i samhället för alltid. Samhället är fortfarande inte jämställt så det finns mer att kämpa för men för att lyckas så måste vi våga riva de osynliga barriärerna, våga följa drömmar, våga tro på bra värderingar i ett jämställt samhälle och våga gå i Émilie du Châtelets fotspår. Om hon klarade att gå emot könsnormer på 1700-talet så bör vi klara det i dag 2017. Hon bevisade att individens kunskap i sig är  det som ska bedömmas, inte individens kön.

Källor:

Hämtad 2017-02-07, Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet

Hämtad 2017-02-07, Youtube (wireless philosophy): https://www.youtube.com/watch?v=QefQbkN2CNE

Hämtad 2017-02-07, Nationalencyklopedin:http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emilie-du-chatelet

Hämtad 2017-02-07, Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/karlekstragedi-pa-slottet

Alla källor jag använt mig är trovärdiga genom att informationen jag fått fram är densamma på alla de olika källorna, när flera olika oberoende källor uppger samma fakta så blir fakta betydligt mer trovärdig. Jag har även kollat noggrant på vad personen som skrivit faktan har angett för källor. Jag har också utgått från vad skribenten/hemsidan har för syfte med informationen.

NE: Väldigt trovärdig då NE:s syfte är att sprida information till sina läsare och är även helt objektivt. De som skriver på NE är olika experter och därför kan ingen obehörig sprida felaktig fakta.

Youtube (wireless philosophy): Youtube kanalen drivs av professorer från Yale, Stanford och Oxford, kanalens syfte är att sprida information om filosofi för personer som inte är så insatta i ämnet. Informationen där stämmer överens med mina andra källor.

Svenska Dagbladet: Är en svensk tidning som ses som relativt objektiv (möjligtvis lite högervinklad) men det är inget som påverkar trovärdigheten när de beskriver Émilie du Châtelet. SVD som ses som en av de större och mest pålitliga tidningarna har som syfte med artikeln att sprida fakta.

Wikipedia: Wikipedia ses inte alltid som en trovärdig källa genom att vem som helst kan skriva där men i det är fallet är informationen där samma som på tex NE och det gör det mer trovärdigt, källorna som skribenten använt sig av verkade också trovädiga och därför valde jag att använda Wikipedia som källa.

Bilder:

Tweets: (Faketweets) http://www.prankmenot.com/?twitter_tweet

Jag gjorde dom själv CC

 

Utvald bild: från Wikipedia commons

Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted.

 

Victor Ihrman