https://padlet.com/elliot_elmblad/wlcs23fggqbo

 

Populär Historia (http://popularhistoria.se/artiklar/fattig-munk-blev-genetikens-fader/):

Jag har valt att lita på Populär historia eftersom det är en tidning som har som syfte att informera, inte vinkla eller ljuga till skillnad från en dagstidning. Det står också vem som skrivit texten, Tord Ajanki, som är journalist och författare inom ämnet så hon är kunnig vilket gör texten mer trovärdig. Det står även när texten var senast granskad och vem är utgivaren är och dennes kontaktuppgifter. Källan är viktig eftersom den och min andra källa legat som grund för mitt arbete och det är därifrån jag fått min information.

Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel):

Denna artikel är skriver av en privatperson men berättar samma saker som Populär Historia vilket stärker trovärdigheten eftersom båda sidor är oberoende av varandra och denna artikel har väldigt många referenser såsom Mendelmuséet som har mycket autentiska saker som tester och det finns kontaktuppgifter. En annan källa är en studie om Gregor Mendels experiment. Personen som skrivit texten har många källor och det gör att texten blir extra trovärdig eftersom olika fakta har kollats upp via olika medier vilket gör artikeln nyanserad och detaljrik och den utgår inte bara ifrån en källa.
Källor Bilder:
 • https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel CC-BY-SA 3.0
 • https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Biodling CC-BY-SA 3.0
 • https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Troppau_F.J.Platz.jpg CC-BY-SA 3.0
 • https://en.m.wikipedia.org/wiki/PellegrinaCC-BY-SA 3.0
 • https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Varnhems_kloster,_den_13_juni_2007,_bild_6.jpg CC-BY-SA 3.0
 • https://pixabay.com/sv/paris-frankrike-trädgård-växter-77527/ CC-0
 • https://www.pinterest.se/erinwells9/social-darwinism/ CC-BY-SA 3.0
 • https://frr.m.wikipedia.org/wiki/DNA CC-BY-SA 3.0
 • https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Karl_Nestler CC-BY-SA 3.0
 • https://flic.kr/p/emgjsH CC-BY
 • https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Evolution-des-wissens.jpg CC-BY-SA 3.0
 • https://pixabay.com/sv/streckgubbar-människor-kids-297554/ CC-0
 • https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Solid_white.svg CC-BY-SA 3.0
 • https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Rice.jpg CC-BY-SA 3.0
 • http://maxpixel.freegreatpicture.com/Bad-Opposite-Decision-Choose-Good-Choice-Positive-1123013 CC-0
 • http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php? image=191735&picture=&jazyk=SE CC-BY
 • https://pixabay.com/sv/skalle-skelett-pirat-ben-vektor-95646/ CC-0
 //Elliot

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.