Henri Becquerel

Antoine Henri Becquerel var en fransman, han föddes 15 December 1852, han var okänd för svenska folket innan han dog 25 augusti 1908. Under hans liv jobbade han med fysik, hans farfar Antoine César Becquerel uppfann en metod för att utvinna metaller ur deras malmer och pappa Alexander Edmond Becquerel som upptäckte solspektrum och fosforescens, de var fysiker, Henri Becquerel följde deras fotspår. Henri Becquerel hade en son som hette Jean Becquerel som också blev en fysiker.

Henri Becquerel hade hört talas om röntgenstrålning och ville experimentera hur uransalt påverkas av ljuset. Genom att lägga uransalt på ett fotografisk plåt som har legat inslagen med ett svart papper.  Men det fanns ingen sol där Henri Becquerel Skulle experimentera, så han kunde inte använda ljus till experimentet. Istället la han plåten i en låda tills nästa gång. Utan någon aning upptäckte han att uransaltet trängde sig in i den fotografiska plåten. Henri Becquerel drog slutsatsen att uran sänder ut någon slags strålning. Han hade upptäckt radioaktiv strålning. Detta hände år 1896 och han fick nobelpriset år 1903 för att haft upptäckt radioaktiv strålning. Henri Becquerel fick nobelpriset tillsammans med Marie och Pierre Curie för att de hade upptäckt två andra radioaktiva ämnen, radium och polonium.

 

Radioaktiv strålning

Inom radioaktiv strålning finns det alfa, beta och gammastrålning. Förr i tiden visste forskarna inte om att radioaktivitet var farligt och är cancerframkallande, vilket gjorde att de dog tidigare i livet t.ex Marie Curie, kvinnan som Henri Becquerel delade nobelpriset med dog av cancer på grund av strålningar. Man kan mäta radioaktivitet med en geigermätare, enheten för aktiviteten kallas för Becquerel (Bq) för att det var Henri Becquerel som upptäckte det. Becquerel menas ett sönderfall per sekund.

Nuförtiden används radioaktiv strålning inom sjukvård. Tack var det Henri Becquerels experiment har det lett till användningen av radioaktiv strålning i en stor del i samhället. Som t.ex rädda folk, genom att bota cancer med hjälp av strålningar.  Samtidigt kan radioaktiv strålning skada människorna eftersom radioaktiv strålning kan skada kroppens cellkärna som innehåller DNA-molekyler, DNA-molekyler är ganska känsliga för strålning. Vilket leder till att cellerna delar sig okontrollerat som kan leda till cancer framstår. Samtidigt kan man bota cancer, anledning till det är att cancercellerna är känsligare än friska celler och att cancerceller reparerar sig snabbare än cancercellerna när kroppen har strålbehandlats. 

VISSTE DU ATT…

Utan Henri Becquerels uppfinning skulle fler människor dö eftersom utan hans uppfinning skulle vi inte kunna bota cancer. 

Men samtidigt har det hänt några olyckor inom kärnkraftverk, en av dom olyckorna är Fukushimaolyckan i Japan 2011, där det kom jordbävning och tsunami som slog över skyddsmuren där kärnkraftverken låg. Det blev en explosion i kärnkraftverket, byggnaden skadades och radioaktiva strålningar spred sig och individerna var tvungen att flytta.

Källor

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1903/becquerel-facts.html

Hämtad: 17 Januari 2017

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1903/becquerel-bio.html

Hämtad: 17 Januari 2017

Jag använde Nobelprize.org som en källa eftersom källan är en officiell hemsida för nobelpriset, faktan handlar om information om vetenskapliga personer och är trovärdig, faktan är inte skriven på något negativt sätt om personen. Dessutom stämmer källans innehåll med andra källor, om Henri Becquerel.

http://illvet.se/fysik/varfor-ar-radioaktiv-stralning-sa-farlig

Hämtad: 17 Januari 2017

Anledningen till att jag valde denna källa är för att den är skriven i november 2016. Vilket är jätte bra eftersom den är inte en ”gammal” källa. Ju tidigare källan är skriven desto mer trovärdig kommer källan bli eftersom om källan var skriven år 2000 då skulle innehållet inte vara så trovärdigt eftersom det är skriven i förr. Källans innehåll låter ganska logiskt om radioaktiv strålning påverkar kroppen och vad som händer när man får strålningar i kroppen och stämmer utmärkt med andra källor.

Udvall, Karlsson. Spektrum Fysik. Liber AB. 2013

Hämtad: 16 Januari 2017

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/becquerel-en-stralande-upptackt

Hämtad: 20 januari 2017

Källan är trovärdigt eftersom man kan kontakta de som har gjort hemsidan. Deras budskap med denna källa är att ”sprida kunskap om allt intressant som händer och har hänt inom det naturvetenskapliga området.” (http://www.alltomvetenskap.se/om-oss) Vilket förstärker trovärdigheten ännu mer och innehållet om Henri Becquerel är väldigt logiskt. Dessutom stämmer det också med andra  källor.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fukushimaolyckan

Hämtad: 20 januari 2017

Genomgång om radioaktivitet (lektionstid)

Hämtad: 17 Januari 2017

 

Bilder

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Becquerel_1903.jpg

Hämtad: 18 Januari 2017

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Becquerel_in_the_lab.jpg

Hämtad: 20 Januari 2017

http://www.prankmenot.com/yHAzGR

Hämtad: 21 januari 2017

http://www.prankmenot.com/NxJqlD

Hämtad: 21 Januari 2017