Marie Curie var född den sjunde november 1867 i Warszawa, Polen med trassliga förhållanden. Hennes äldsta syster dog när Maria var tio år och hennes moder två år senare. Familjen hade förlorat sin förmögenhet på grund av dåliga investeringar. Marie visade som barn hennes studieförmåga. Efter gymnasiet tar Marie olika jobb för att hjälpa hennes syster betala sina medicinstudier i Paris. 1891 återgäldade Maries syster henne, hon flyttade till Paris för att studera fysik, kemi och matematik vid sorbonne. Marie tar examen 1893 i fysik och året efter i matematik.

1894 möter hon Pierre Curie och på sommaren ett år efter gifter dig sig. År 1896 upptäckte Henri Becquerel ett nytt fenomen Marie senare skulle kalla radioaktivitet.

1898 fann hon den logiska förklaringen, att uraniniten innehöll spår av ett okänt ämne som var mycket mer radioaktivt än uran. 25 december tillkännagav Marie existensen av det n

ya ämnet. I flera år hade de arbetat intensivt med att isolera de radioaktiva ämnena i uraniniten. de hade urskilt två grundämnen. den första fick heta polonium efter Maries hemland och det andra till Radium efter dess höga radioaktivitet.

Tillsammans med Henri Becquerel tilldelades de nobelpriset i fysik 1903 för deras forskning inom radioaktivitet. åtta år senare tilldelades hon också nobelpriset i kemi för upptäckandet av radium och polonium.

I april 1906 dör Pierre efter att ha blivit överkörd av en tungt lastad vagn. Under resten av sitt liv ägnar Marie sitt liv åt forskning och främst år medicinska tillämpningar av radioaktiviteten. Under första världskriget skapade Marie omkring 200 mindre röntgenanläggningar dit skadade soldater togs in för undersökning och behandling.
Marie dör den 4 juli 1934. antagligen av all strålning hon utsatts för under sin forskning.

Marie Curie var den första kvinnan att vinna nobelpriset och idag den enda som erhållit två. Hon är även en av två som fått två stycken nobelpriser i olika ämnen.

 

Källor:

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/marie-curie

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie

Bilder:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie  CC BY-SA

http://www.prankmenot.com/