Marie Curie 1867 – 1934


Forskningsområden: kemi och fysik      

Marie Curie föddes som Maria Skłodowska den 7 novemer 1867 men bytte senare förnamn till Marie när hon flyttade till Frankrike och Marie Curie när hon 1895 gifte sig med Pierre Curie.

Hon är den enda kvinnan i världen som tilldelats två nobelpris. Först 1903 i fysik för sin forskning tillsammans med Henri Becquerel och Pierre Curie om radioaktivitet. 1911 tilldelades hon kemipriset för upptäckterna av två nya grundämnen: radium och Polonium. Polonium namngavs av Marie, hon döpte ämnet efter hennes hemland Polen. Av alla vetenskapskvinnor är Marie Curie utan tvekan den mest kända p.g.a. sina två nobelpris.

_______________________________________________________________________________________

 

År 1896 gjordes en mycket viktig upptäckt. Henri Becquerel experimenterade och drog en slutsats om att uran måste sända ut någon slags strålning, han kallade fenomenet radioaktivitet.
Det var alltså Henri som hade inspirerat Marie och Pierre att forska vidare om radioaktivitet. För dessa upptäckter fick alla tre Nobelpriset 1903. Man kan säga att detta var starten för Maries framgångsrika karriär.SAMMANFATTNING AV MARIE CURIES LIV:

Marie hade ett väldigt krokigt liv med många motgångar. Marie var en av fem syskon i en familj med ekonomiska svårigheter. Hennes äldsta syster dog när hon var 10 år och två senare även hennes mor. Hon blev senare nekad äktenskap av en familj vars son hon var förälskad i.

Men lyckan vänder när hon 1891 flyttar till Frankrike för att studera, 1893 tar Marie en examen i fysik och året efter i matematik. Våren 1894 möter hon Pierre Curie och på sommaren ett år senare gifter de sig, vilket senare kom att resultera i världens mest framgångsrika forskarpar som hittills funnits.

1903 tar Marie, Pierre och Henri Nobelpriset i fysik. I april 1906 drabbas Marie av ett hårt slag då Pierre blir påkörd av en tungt lastad vagn på gatan och dör.

Hösten 1911 tilldelas hon nobelpriset i kemi för sin forskning kring radium och polonium. Resten av sitt liv ägnar Marie Curie åt forskning, främst åt hur man kan använda radioaktivitet i medicinska syften. Hon dör den 4 juli 1934 av så kallad aplastisk anemi (strålningsskador).

Hennes anteckningar, och andra böcker som funnits i labbet från 1890-talet anses på grund av sin strålningshalt vara för farliga att hantera, och förvaras därför i blyfodrade lådor.

Hennes upptäckter inom radioaktivitet blev början till förståelsen av atomernas inre byggnad. Hon bidrog också till användningen av joniserande strålning inom kemi, biologi och medicin.

Inom dagens cancerbehandlingar används strålning mot tumörer, detta har räddat många liv och är ett användningsområde av strålning.

Marie Curies upptäckt av polonium ledde till att atombomben senare kunde uppfinnas, det är såklart något som är negativt med hennes forskning.
Men och andra sidan så var det inte hon personligen som uppfann atombomben.

Marie banade också väg för kvinnors rätt till utbildning. Hon ansåg det självklart att kvinnor och män skulle ha samma förutsättningar. Genom sin vetenskapliga gärning var hon en förebild, och hon lockade ett stort antal kvinnor att börja studera.

Detta visste du inte om Marie: När hon fick Nobelpris i fysik 1903 för hennes upptäckt att all stark strålning från radium kan bli en ny källa till energi såg andra forskare detta som en otrolig upptäckt och alla ville naturligtvis använda radium till sin forskning.
Marie Curie tänkte att hon kanske skulle ta patent på sin upptäckt, då skulle hon bli rik och kunna leva ett liv i lyx.

Men hon sa faktiskt så här: ”Jag vill inte tjäna pengar på andras olycka, min upptäckt tillhör alla”. Även Pierre sa nej till att ta patent på upptäckten.

_______________________________________________________________________________________

Dessa källor är trovärdiga eftersom att: Den största delen av den fakta jag har tagit är ifrån KTH.se och Nobelprize.org.

KTH är statligt ägt vilket innebär att deras syfte med informationen på deras hemsida inte är för att tjäna pengar eller att de vill att läsaren ska få en särskild uppfattning, syftet är alltså att informera.

Jag använde Nobelprize.org som en källa eftersom att det är den officiella hemsidan för nobelpriset. Nobelstiftelsen (som äger nobelpriset) är en väldigt trovärdig källa eftersom det är det största forskarpriset (även litteratur och ekonomi) som finns i världen.  Det är dem som tilldelar nobelprisen och personerna bakom priset är minst sagt väldigt medvetna om vad de sysslar med (Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, Nobelförsamlingen, Svenska Akademien och den norska Nobelkommittén)

Jag har även använt Wikipedia eftersom de är lätt att hitta fakta där, det är inte den säkraste källan men den har tydliga källhänvisningar och den  fakta som skrivs där bekräftas också av mina andra källor (Nobelprize.org).

Allt om Vetenskap är en trovärdig källa eftersom de har som avsikt att sprida ny som gammal information om vetenskap, informationen stämmer även in på de andra källorna jag har tagit information ifrån.

Källorna har dessutom inte en koppling till varandra vilken gör de oberoende av varandra. Fördelen med att använda sig av flera olika källor är att om den fakta jag hittar upprepas flera gånger så blir den mer trovärdig eftersom det sägs samma sak på olika ställen. Mina källor är till för att upplysa, informera och utbilda folk detta gör alltså mina källor till extra trovärdiga då de inte har som avsikt att vinkla fakta för någons för eller nackdel.

Allt detta gör dessa källor trovärdiga.

Källor text:

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/marie-curie

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1903/marie-curie-facts.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie

https://www.kth.se/che/kemi2011/2.27954/kemist-1.71566

Spektrum fysik bok

Vår lärare Camilla Askebäck Diaz

Källor bilder:

Marie Curie (ansikte på dem båda bilderna + omslagsbilden) https://goo.gl/images/Ivdy20     CC BY-SA 3.0

Pierre Curie (på en utav bilderna)                                       https://goo.gl/images/UIKjoP                                            CC BY-SA 3.0

Isak Ängehult  .Skriven (19/1-17). Senast redigerad (9/2-17)

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.