Marie Curie föddes den 7 november 1867 i Polen, som femte och yngsta barnet till ett lärarpar. Familjen levde under sämre förhållanden.
Redan som barn visade Curie en enastående studieförmåga och ett häpnadsväckande minne.
Efter gymnasiet arbetade hon som guvernant och hjälplärare vilket påvisar på hennes enorma talang.
1891 flyttade Curie till Paris för att studera fysik, kemi och matematik vid Sorbonne.
Två år senare tar hon examen i fysik och året därpå, en i matematik. Den våren möter hon även Pierre Curie som hon också gifter sig med. Paret började gemensamt forska vidare på Henri Bequerel’s studier om uranstrålning. De kom b.l.a fram till att strålning uppstår genom att något hände inom atomkärnan vilket var intressant eftersom att man tidigare inte hade någon kunskap om atomens inre.

Deras upptäckter blev början på förståelsen om atomens inre byggnad och dess energi lagrad i den, vilket har givit dagens forskare möjligheter att kunna forska på om atomen och upptäcka vidare information om den. Om inte vi i dagens samhälle hade dessa studier som underlag/visste om detta, skulle vi ligga längre bak i utvecklingen inom kemi och hur vi ska arbeta kring atomen när vi tex. skulle bygga kärnkraftverk för att kunna generera elektrisk energi.

Forskningen kring uranstrålningen visade att man kan bota cancer, dock ge upphov till detsamma. I takt med att fler överlever cancer blir vi allt mer medvetna om vikten att inte patienten skadas av behandlingen. Problemet var att det har varit svårt att styra strålningen. Den påverkar inte bara cancern, men även friska delar i kroppen. I dagens forskning där vi har fört vidare Curie’s studier har man funnit att ifall man använder protoner istället för fotoner så kan man enkelt koncentrera strålningen dit man vill ha den. Marie Curie’s upptäckt om uranstrålningen ledde b.l.a till att man kunnat bota fler från cancer. Alltså, inom sjukvården idag, används strålningen från radioaktivitetens ämne för sina celldödande effekter. Om inte vi hade denna upptäckt skulle inte lika många cancerpatienter kunna leva.

Sterilisering är en otroligt viktig del av av joniserande strålning. Tex. om en patient ska ta vaccination ser man hjälp av strålningen till att att den gör mer nytta än skada.
Det är det extremt viktigt att sprutan blir ren, annars kan det ha negativa effekter på patientens hälsa i fråga. Denna upptäckt leder till en mer säker vaccination.  Ett exempel är tex. dem som är aids-smittade i industriländer, som är smittade på grund av sprutor som används ett flera gånger utan ordentlig sterilisering.  Bandage som används för att ta upp blod under operation måste också vara rena för att inte bakterierna ska kunna ta sig in i kroppen och göra skada. Om vi inte hade tillgång till det skulle fler kunna bli sjuka än friska utav vaccinationen och under operationen och den skulle på lång sikt inte ha lika positiva effekter som önskat.

En annan livsviktig del inom sjukvården är röntgen. Läkare kan ta sig en titt in i patientens kropp och lokalisera eventuella problem och på så sätt kunna underlätta behandlingen. Utan radioaktiviteten som Marie Curie upptäckte, hade vi inte kunna behandla patienter med samma säkerhet som idag. Det kan man se om man jämför sjukvården förr och nu. Alltså har Curie hjälpt oss rädda fler liv och underlätta behandlingar av sjukdomar.

Inom industrin är radioaktiviteten lika hjälpsam. Man kan med hjälp av den också kolla in i material för att fastställa vare sig ett material är användbart  eller inte, utan att dela det itu. Här kan man spara på material och snabbare producera i industrierna istället för att lägga ner tid och slöseri på material för att kolla upp deras kapacitet.

I kärnkraftverk används radioaktivitet till kärnklyvning för att utsöndra energi som vi omvandlar till elektricitet. Elektriciteten gör det möjligt för oss människor att kunna använda sig av tex. lampor, spisar etc, alltså underlätta vår livsstil i hemmet. Om inte vi skulle ha dem skulle vår utveckling ligga efter och vi skulle heller inte kunna leva med samma enkelhet som idag.

Källor och resonemang om källornas trovärdighet:

https://www.kth.se/che/kemi2011/2.27954/kemist-1.71566
Senast ändrad: 2012-01-24  Hämtad 14/1-16

Den här källan är pålitlig därför att det först och främst är en populär och högutbildande skola som därmed kan ämnet väl, och inte tex. en privatperson som skulle ha möjligheten att förvränga sanningen utifrån egna åsikter eller ”upplevelser” Jag skulle tro mer på denna sida än en privatpersons hemsida. Det är också inte en sida skapad med syftet att locka tittare genom uppseendeväckande artiklar etc. eller falsk fakta. Den är inte gjord för att luras, sprida en åsikt, sälja något, eller underhålla vilket gör så att jag litar på källan.

Webbsidan var gjord för att kunna dela med sig elevers arbete och erbjuda information om skolan samt deras arbete/forskning. Det framgår tydligt att hemsidan är i syfte om att informera.

Webbsidan erbjuder fungerande länkar, och kontaktinformation längst ned på sidan. Om man öppnar en av deras inlägg syns det ett ”senast granskad -datum” vilket är en indikator på att källans trovärdighet är äkta.

Jag har också jämfört andra källor med denna källa och dem har mer än flera likheter som också är ännu en indikator på att källan går att lita på. Den information jag har fått utav utbildade lärare och läroböcker som jag redan vet är trovärdiga stämmer också överens med det jag har fått reda på från källan.
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/marie-curie
Senast ändrad: 11 nov 2007  Hämtad 14/1-16

Webbsidans skapare är ett företag som b.l.a publicerar tidningar. Dem kan ämnet väl, vilket jag har fastställt genom att jämföra denna källa med en annan pålitlig källa som stämmer överens med varandra vilket gör att jag litar på källan och utgivaren samt att dem kan ämnet.

Sidan erbjuder precis som i föregående, kontaktuppgifter som bidrar till trovärdigheten.
Sidan har ordentliga källhänvisningar som kan kollas upp och fastställas också är pålitliga.
Artiklarna har ett senast granskad-datum.

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
Senast ändrad: 22/12-16 Hämtad 14/1-16

Denna källa går att lita på därför att den först och främst stämmer överens med andra pålitliga källor. Faktan verkar inte vara vinklad i syfte om att locka läsare eller uppmärksamhet utan anger bara fakta som jag redan bekräftat är sanningsenliga vilket gör så att jag litar på den. Ett senast granskad-datum anges vilket stärker källans trovärdighet.

Licens: 

Min blogg: http://nouw.com/mariecurie/profile