fakta från wikipedia.se och NE.se

Bilder ritade av Ester Rudebeck och har CC-BY licens.