På instagram står det vart bilderna kommer ifrån.

Källor: Wikipedia, historiesajten, historiskt.worldpress, apprende-math.

bild målad själv: cc by, nc