Hej!

Detta är en hemsida skapad av elever i åk 9 på Södermalmsskolan, tillsammans med vår lärare Camilla Askebäck Diaz. Vi kommer att arbeta med historiska forskares betydelse för dagens samhälle inom naturvetenskap. Vi kommer också att använda olika sociala medier för att förstärka vårt budskap.

Välkomna in och förkovra er! // Hexagonen

 • Vilka som skapat webbplatsen:
  • Åk 9 på Södermalmsskolan i Stockholm.
 • Syfte och mottagare:
  • Syftet är att skapa en hemsida om olika naturvetenskapsmänniskor som ska fånga intresset hos andra högstadieelever för att öka medvetenheten kring hur de påverkat vår nutid.
 • Upphovsrätten och källor:
  • Innan vi påbörjade arbetet med upphovsrätt och källkritik så måste ha ett material att arbeta med så att det blir på riktigt, inte bara en genomgång. Vi har innan detta arbetsområde arbetat med atomfysik, så vi började att titta på en film om Marie Curie för att skapa ett intresse för historiska personer som har påverkat det område som vi just nu läser i NO. När vi tittat på filmen så diskuterade vi hennes roll i samhället av idag och Camilla ställde frågan; Hur hade hennes blogg sett ut om hon hade levt och verkat idag? Detta var introduktionen och efter detta presenterades arbetet med hjälp av en padlet som finns tillgänglig under hela arbetet för att få inspiration, tydlighet och verktyg.
  • Vi arbetade med upphovsrätt och källkritik under två lektioner för att gå igenom vad det är och hur man ska förhålla sig till det. Detta gjorde vi genom att ha genomgångar med vår lärare samt titta på IIS´s filmer om upphovsrätt och diskutera källkritik. Som komplement körde vi sedan en omgång Kahoot för att diskutera olika fall, det blev många bra diskussioner.
  • När vi har arbetat med våra texter, letat bilder och satt ihop utkast i slutet av januari så påbörjades del 2; att kika igenom sitt bidrag och se så att man har följt creative commons regler med alla de medie som vi lånat eller själva skapat. Detta föranleddes med en genomgång av Camilla om hur det ska se ut och vad som var skillnaden mellan de olika licenserna. Vi använde oss av creativecommons.org för att skapa bilder som vi la tillsammans med bildhänvisningen.
  • Varje inlägg är ett eget inlägg där eleven har arbetat med både textinnehåll och gällande creativecommons-regler. Det betyder att CC-licenserna är olika för varje inlägg.
 • Hur ert bidrag kopplas till läroplanen:
 • Camillas (lärarens) tankar:
  • Mina elever har arbetat med detta projekt helhjärtat och med stor nyfikenhet. Genom att använda en konkret uppgift, där vi fått in både centralt innehåll och kunskapskrav, har vi även arbetat med upphovsrätt och källkritik med en tvist av att använda elevernas egna kreativitet utifrån deras intresse.
  • Vi valde webben som verktyg för att kunna visa upp allt arbete som görs, de elever som inte vill vara namngivna har fått välja det samt att några elever har lagt sitt bidrag bakom lösenord där de själva får välja vilka som kan se det. Genom att arbeta med en webb så kan eleverna även se varandras bidrag under processen för inspiration men också för att kunna ge feedback under tiden arbetet utformas.
  • Eleverna har fått ge förslag på utformningen av sidan och sedan har vi enats hur den ska se ut.
  • Genom att använda en Padlet som bas för arbetet så finns det lättillgänglig hela tiden via en länk.
  • På vår vanliga skolsida där allt arbete i mina ämnen finns, så har det lagts in följande inlägg; Inlägg 1, inlägg 2, inlägg 3.
 • Vad har vi lärt oss
jag har lärt mig hur man bygger upp en text som denna, jag har lärt mig mera Marie Curie
Jag har lärt mig en massvis med nytt om Alfred nobel som jag inte visste innan. Jag har också lärt mig hur dynamiten fungerar och hur den är byggd. Jag har faktiskt också lärt mig lite om creative commons men jag visste det mesta om det sedan tidigare.
har lärt mig om marie curie och hennes liv, hennes betydelse för världen osv, lite om nobelpriset i allmänt och en del av radioaktivitet samt röntgen!
vad kombinationsmediciner är, HIV-virusets påverkan på samhället och hos individer samt forskningen kring viruset under HIV-epidimins tidiga år, i slutet av 1900-talet.
Har även lärt mig om copyright och hur creative commons fungerar och används.
Upptäckten av DNA och hur kvinnliga vetenskapskvinnor drabbades av det könsdiskriminerande samhället under 1940. Även fördjupning i (DNA) området och nya ord som röntgendiffraktion
Vi har lärt oss att skolan är så mycket mer än bara penna och papper.
Jag har lärt mig att använda olika medel för att visa mina kunskaper genom till exempel filmskapande, och har på detta sätt utmanat mig själv på sätt som inte är möjliga med penna och papper.
Jag har först och främst lärt mig mer om Marie Curie och hennes liv, även mer om polonium och radioaktiva ämnen och hur de används idag. Jag har även lärt mig mer om creative commons och vad alla symboler betyder. Jag har även lärt mig hur en blogg är uppbyggd.
Jag har lärt mig om många olika vetenskapsmänniskor och genier. Och lärt mig mycket om Einsteins liv och upptäckter genom fördjupning i hans liv .
Jag har lärt mig genom att använda detta verktyg i undervisningen är först mycket om den vetenskapsman jag valde att skriva om, i och med det att man behövde först skriva texten innan man förde över den till bloggen. Annat viktigt jag lärt mig är hur man gör inlägg på en blogg, samt hur man förändrar och redigerar dem. Jag har även gått igenom och börjat få koll på creative commons och vilka symboler som man använder när, och hur man tolkar dessa.
Jag har lärt mig mycket om det digitala verktyget, hur man använder creative commons t.ex eller vilka bilder man får använda på internet. Jag har också lärt mig mycket om hur man kan använda sociala medier inom no:n, genom att t.ex göra ett twitterkonto för ens vetenskapsperson, det har varit kul!
Jag har lärt mig vem Louis Pasteur var och vad han gjort för upptäckter. Innan jag började arbetet hade jag ingen aning om vem Pasteur var, medans nu vet jag väldigt mycket om honom. Jag har även lärt mig hur man gör ett inlägg på wordpress och hur man redigerar det så att det blir snyggt (tex genom att lägga till bilder).
Jag har lärt mig mer om min vetenskapsmänniska, Alfred Nobel. Jag har även lärt mig hur omggenius fungerar.
Jag har främst lärt mig mer om dem vetenskapliga person som jag valde, men jag har också lärt mig mer om olika webbsidor och hur de funkar. Genom att lägga ut lägga ut sitt arbete i form av bloggarna har lärt mig om allt programmerade som ligger bakom varje hemsida.
Jag har lärt mig om Alfred nobel och gammastrålning,alfastrålning,betastrålninng
Jag har lärt mig hur man ställer in på Google så att man får ta bilderna och använda dem. Jag visste faktiskt inte hur man gjorde det förut och att man ens kunde det.
Jag har lärt mig hur man gör fake twitter inlägg och hur man gör ett snyggt blogginlägg. Men även mycket om min vetenskapsman.
Att Nobels familj håller på med spräng ämnen inte bara han.
jag har lärt mig massor om min vetenskapsman men även andras då jag haft tillgång till att läsa andras uppgifter också. Jag har blivit bättre på och lärt mig mycket nytt om CC och googles sökverktyg. Min förmåga inom källkritik och valet av källor har även blivit bättre
Jag har lärt mig mer om min uppfinnares liv och uppfinningar
Jag har lärt mig mer om genetik och evolutionsteorin eftersom vi mest jobbat med genetik men inte så mycket med evolution, även om de hör samman. Jag har också lärt mig mer om animering eftersom jag animerade en del av min film själv (:
Massor om Marie Curie och dem upptäckter hon gjort som radioaktivitet
Att man kan använda sig av twitterinlägg i en uppgift för att göra den mer verklig och lite roligare att läsa.
Jag har lärt mig om hur dessa människor har byggt upp världen som vi lever i och hur fattig den skulle vara utan alla dessa uppfinningar.
Jag har lärt mig hur man ska använda fakta och bilder mm på internet utan att bryta några regler.
Jag har lärt mig vilka som uppfann flyget och hur de lyckades. Jag lärde mig även när den första flygmaskinen kom och dess utveckling.
Jag har lärt mig mycket om Alfred Nobel och hans tidiga liv, innan han uppfann dynamiten.
jag har lärt mig om vad det är som bidrar till att vissa arter dör ut och hur de arterna som finns idag har utvecklats och anpassat sig efter naturen. Jag har också lärt mig hur Charles Darwin’s upptäckter har påverkat samhället och våra vardagliga liv. Men också varför vissa väljer att gå över till evolutionsläran medan vissa stannar kvar hos bland annat kristendomen. Dessutom har jag lärt mig att samla fakta, skriva texter och resonera kring källors trovärdighet.
Jag har lärt mig mer om framförallt min vetenskapsperson, men jag har även lärt mig mer om hur man använder creative commons och vilka bilder man får använda och inte. Samt att hitta pålitlig och bra fakta genom att vara källkritisk och jämföra olika källor. Det var även kul att arbeta på ett nytt sätt med att skriva texter genom att b l a göra texten lite roligare med hjälp utan sociala medier.
Jag har lärt mig fakta och terminologi på ett djupt plan, samtidigt som det varit med ett annorlunda arbetssätt.
Att Nikolaus Kopernikus var inte bara en astronom, utan tog också doktor/professor examen i matematik och medicin. Trots hans position och tjänster i den katolska kyrkan, var han den första att utmanade offentligt den geocentriska värdsbilden med sin heliocentriska värdsbild.
Lärt mig mer om alla kemister, fysiker och biologister som vi jobbat med. Framför allt har jag lärt mig mer om Edwin Hubble
Jag har lärt mig om källkritik och creative commons. Nu vet jag vilka bilder och information man kan använda sig av och har fått många tips om hemsidor som tillexempel wikihow.
Hur man kan använda sociala medier på ett bra sätt i undervisningen, kombinera kreativitet med teoretiska ämnen, jag har lärt mig mer om den vetenskaps personen jag valt, hur många vetenskaps personer som finns och hur de påverkat vår livsstil och även om hur man tillsammans kan jobba med något kul som även bidrar till en bra undevisning
Jag har lärt mig att söka vetenskaplig information från internet. Dessutom så har jag lärt mig att vara källkritisk. En annnan sak jag lärt mig är att lägga upp ett blogginlägg.
Jag har lärt mig hur man ska använda fakta och bilder mm på internet utan att bryta några regler.
jag har lärt mig mycket om Isaac Newton och hans betydelse för vetenskapen som jag inte skulle lärt mig annars. Jag har också lärt mig att det kan vara coolt och hippt att lära sig.
Jag har läst på mycket om min vetenskapsperson och lärt mig allt om den.
Jag har lärt mig om Ada Lovelace och hur man tex låter källkritiskt och varför det kan vara bra att tänka källkritiskt.  Även att göra ett inlägg på en blogg.
Jag har lärt mig mycket mer om vetenskapsmän och kvinnor som också har anknytning till varandra som gör att det bli ännu roligare. Det var också roligt att använda sig av ett annat verktyg när man jobbade med detta.
Mycket fakta och hur dom gjorde för att framställa just det ämnet, och hur det ämnet skulle påverka deras framtid.
Jag har lärt mig lite om vilka olika forskare/uppfinnare var och extra mycket om Tesla eftersom det var just Tesla jag har skrivit om.
Jag har inte bara lärt mig massa på NO-fronten och om vetenskapspersonen jag skrev om, utan också i samband med hemsidan lärt mig om källförteckningar och alla upphovsrättstecken.
Jag har lärt mig hur man ska tänka kring creativ commons och hur det fungerar. Jag har också lärt mig hur man kan koppla sociala medier till skolan och på så sätt skapa ett roligare arbete.
Om vetenskapsmän/kvinnor samt deras upptäckter och hur det har påverkat vårt dagliga samhälle.
Jag har lärt mig att arbeta med många olika digitala verktyg som till exempel att göra filmer i Videoscribe som jag tror att jag kommer att ha användning för mycket i framtiden. Jag har också lärt mig att göra fina blogginlägg med både video och text och dessutom har jag lärt mig att vara källkritisk!
Jag har lärt mig mycket speciellt om Marie curie. T.ex att hon var den första kvinnan som fick Nobell pris, inte ett utan två.
Jag har lärt mig om upphovsrätt, creative commons, hur jag söker bilder jag får använda på Google, hur man använder appen ”social dummy” och massa mer. Har såklart även lärt mig om Edward Jenner och upptäckten av vaccin, det jag skrev mitt arbete om.
jag har lärt mig om vad det är som bidrar till att vissa arter dör ut och hur de arterna som finns idag har utvecklats och anpassat sig efter naturen. Jag har också lärt mig hur Charles Darwin’s upptäckter har påverkat samhället och våra vardagliga liv. Men också varför vissa väljer att gå över till evolutionsläran medan vissa stannar kvar hos bland annat kristendomen.
Dessutom har jag lärt mig att samla fakta, skriva texter och resonera kring källors trovärdighet.
Väldigt mycket om Svante Arrhenius, elektrokemi och hur hans upptäckter har påverkar oss idag. Jag har även lärt mig hur man bygger ett dokument på en hemsida och att programmera så man inte ser länkar.
Jag har lärt mig om strålningar och om historiska personer. Jag har blivit bättre på att vara källkritisk tack var det fysik uppgiften. Dessutom hur radioaktivstrålningar påverkar världen och individerna.
Jag har lärt mig hur man arbetar och publicerar på en hemsida, jag har också lärt mig att vara mer källkritisk samt hur creative commons fungerar och hur man kan hitta verk som man kan använda.
Jag har lärt mig om JMR, vad den innebär för modern lagringsteknik. Jag har lärt mig lite om Albert Fert och Peter Grünbergs liv respektive.
Genom att läsa mina klasskamraters välgjorda arbeten har jag lärt mig många och olika saker om vetenskapsmänniskor som på sina egna sätt grundade vårt samhälle.
Att screenshota
Jag har lärt mig fakta om några kända vetenskapsmän och kvinnor som har varit väldigt viktiga för forskning samt kunskap om ämnen. Jag har lärt mig om farliga radioaktiva ämnen och hur man hanterar dem, det är viktigt så att man inte får i sig radioaktiv strålning. Jag har även lärt mig vad som händer med kroppen om man får i sig radioaktiv strålning. Slutligen har jag lärt mig om kända och viktiga uppfinningar som forskare och vetenskapsmän har uppfunnit och därför bidragit till en bättre värld, till exempel Alexander Fleming som uppfann penicillinet.
Jag har lärt mig om hur man får använda i bilder från internet och om mina vetenskapskvinna Emelie du Chatelet
 •  Varför ska vi vinna?
Man kan kan få mycket information om många vetenskaps män/kvinnor på ett och samma ställe
För att vi i klassen har arbetar väldigt länge med det här. Vi har verkligen gjort vårt bästa och vi har lärt oss en massvis med nytt.
För vi har jobbat hårt på den och vi har fått vara väldigt kreativa
För att det är en blogg som ger högstadieelever tillgång till fakta om kända men även mindre kända forskare genom tiden, samt dess påverkan på samhället som vi lever i idag.
Man kan lätt hitta en vetenskapsman/kvinna och direkt få kunskap kring den personen, hens upptäckt och hens påverkan på samhället.
Vi har gjort någonting nytänkande, och tänkt utanför boxen. Vi har utvecklat den traditionella skolan till något nytänkande genom att använda dagens teknologi.
Bloggen Omg Genius ska vinna för att bloggen har arbetat med historien och dagens samhälle och fört ihop dem på ett kreativt, roligt och spännande sätt som intresserar dagens ungdomar.
Jag tycker att vår blogg ska vinna eftersom att vi alla först och främst har jobbat hårt med våra arbeten och verkligen fått fram ett riktigt bra resultat, alla har verkligen varit jätteduktiga. Sen har vi heller inte bara skrivit vanliga uppsatser, utan använt olika sociala medier för att få fram våra budskap till främst ungdomar. Eftersom att sociala medier idag är en så stor del av ungdomars liv, ville vi ta hjälp av det i vårt arbete.
Vi har lämnat papper och penna och fördjupat oss i den moderna skolan genom att vi använt sociala medier genom att visa på hur det skulle kunnat se ut om t,ex Einstein eller Marie Curie hade levt idag.
Denna blogg ska vinna för att det är en blogg med sammanfattad information om de vetenskapskvinnor och män som ungdomar sista året i grundskolan har tyckt varit mest betydande för det nuvarande samhället. Det är även välskrivna texter, och de elever som skapat inläggen har haft respekt för både upphovsrätt av de källorna de har använt samt de bilder de har använt i sina texter. Det är även så att eleverna har formulerat sig genom olika medier i sina texter för att på så sätt göra den information de tar med så lättillgänglig och förståelig som möjligt för ungdomar i grundskolan.
För att vi verkligen har gått ”outside the box”, genom att vi elever själva fick välja en vetenskapsperson och sedan välja vilket format vi skulle lägga upp vårt arbete i, allt ifrån en blogg till en vlogg. Vi har lärt oss otroligt mycket och vi vill nu att andra ska få chansen att se vårt arbete med omsgenius!
Den ska vinna för att jag vet att alla mina kompisar och jag har lärt oss väldigt mycket samt faktiskt tyckt att detta projekt var väldigt kul att hålla på med. Det skulle också vara kul om vi vann eftersom att det här är min sista termin i 9:an och det skulle vara ett trevligt sätt att sluta grundskolan på.
Jag tycker våran blogg ska vinna eftersom alla har lagt ned väldigt mycket tid och hårt arbete,  på att framställa så bra som möjligt.
Vi borde vinna för att vi verkligen har ansträngt oss och lärt oss om webbsidors uppbyggnad i samband med vetenskap. Vi har byggt upp en webbsida från grunden och varit så kreativa vi kan samtidigt som vi har lärt oss massor om valfri vetenskapsperson. Genom att koppla vår vetenskapliga person till dagens samhälle genom sociala medier så har vi fått en djupare förståelse för deras upptäckter, och lärt känna dem bättre.
För den är bäst.
Eftersom att alla har gjort sina arbeten personliga och liksom på sitt sätt vilket ger en bra variation bland våra arbete.
Därför den är mycket informativ och snyggt gjord
För att den är BÄST!!!
Denna blogg borde vinna eftersom den är gjort av en stor grupp elever utan alltför mycket hjälp av lärare. Den visar tydligt på att skola inte bara är läsa och svara på frågor utan man kan använda sig av vardagen i form av bl a sociala medier. Den är även väldigt lärorik med mycket information där hårt arbete ligger bakom allt. Jag tror även att de flesta av oss elever i hexagonen har uppskattat detta som variation till vanliga prov.
För att den skapad av en helklass och den bra.
Jag tycker omggenius är nytänkande och rolig. Det blir inte samma tråkighet som att läsa i en vanlig bok när man istället kan läsa genom sitt favorit sociala medie (:
Det är innovativt och nytt sätt att undervisa. Det gör uppsatsskrivandet roligare och gör vetenskapsmänniskorna att kännas mer närvarande än vad dem är.
För att alla, eller väldigt många lagt ner mycket tid på att göra den bra dessutom har alla något speciellt.
Vi upplyser barn om hur världen har formats och hur dom har möjligheten att forma den själva.
För att vi är bäst😁
För det är ett smart sätt att samla fakta om olika människor och det är mycket lärorikt att kolla igenom alltihopa.
För att den är mycket lärorik och innehåller många olika sätt att lära sig på, så man kan lära sig på sättet som passar en själv bäst.
Denna blogg förtjänar att vinna eftersom att den är fylld med variation.
Man kan dels lära sig om faktan om flera vetenskapsmän och -kvinnor men också hur de har påverkat samhället och om hur våra liv skulle kunna se ut utan dem.
Det finns inte bara texter på bloggen, utan även filmer och andra slags läroverk.
Samtidigt kan man få en bättre förståelse om källors trovärdighet.
Man kan dels lära sig om faktan om flera vetenskapsmän och -kvinnor men också hur de har påverkat samhället och om hur våra liv skulle kunna se ut utan dem.
Det finns inte bara texter på bloggen, utan även filmer och andra slags läroverk.
Samtidigt kan man få en bättre förståelse om källors trovärdighet.
För att vi har ett speciellt tema som inga andra har. Det är smart att blanda något vi påverkas av varje dag med det som hänt. Hur hade de använt sociala medier?
Eftersom att alla i vår årskurs har tagit del och vart engagerade i detta. Vi har vart kreativa och istället för att ha ett vanligt prov med penna och papper, har vi gjort ett skolarbete som är annorlunda och roligt.
För att eleverna och Camilla har lagt mer massa arbete och skapat en bra hemsida som är kreativ, lärorik och även visar vad man kan åstadkomma om man samarbetar.
På grund av att det finns massa olika och intressanta presentationer som man kan lära sig om olika vetenskapsmän och kvinnor.
För att vi är bäst😁
För att alla har gett 110% och arbetsmoralen i klassen har ökat efter att vi fick uppgiften.
För att våran blogg är välanpassad för ungdomar och innehåller mycket bra och intressant fakta
För att den har väldig snygg layout och vi har jobbat hårt och länge för att få den så bra som den är!
För att vi alla elever i 9an har arbetat mycket aktivt och kreativt fast vi många har likadana vetenskapsmän. Det roligt är som att allas arbeten blir personliga och det gör allt mycket roligare.
Den ska vinna eftersom att vi vill visa på ett annat sätt hur sociala medier kan vara en fördel i skolarbetet.
För det är våran blogg, u know.
För att den är informativ och intressant samt drivs av en engagerad klass. Vi har hittat ett nytt kreativt sätt att berätta om vetenskap genom att använda oss av vår samtid, de sociala medierna, vilket är det perfekta medlet för att berätta något idag. Det är lätt att navigera sig på sidan och läsa och lära sig om vilken person en vill.
Denna blogg ska vinna för att vi har anpassat oss och lagt upp faktan på ett sätt så att unga ska bli intresserade. Vi har också anpassat vårt arbete till vad vi själva tycker är roligt då vi har presenterat våra arbeten med hjälp av sociala medier som nästan alla ungdomar använder varje dag.
Ett effektiv och smart verktyg att använda i skolarbetet som underlättar vardagen.
Jag tycker att våran blogg ska vinna tävlingen eftersom att jag tror att vi har lärt oss mest av arbetet för att vi har arbetat mycket med digitala verktyg. Jag tycker också att vi ska vinna för att vi har varit källkritiska och sist men inte minst så hade vi roligast av alla!
För vi har många olika alternativ att välja på och mycket intressanta texter, det är allt ifrån videoklipp till instagramkonversationer.
För att vi lagt mycket tid och samarbete på bloggen och inläggen. För att vi presenterat fakta på ett annorlunda och kreativt sätt.
Denna blogg förtjänar att vinna eftersom att den är fylld med variation.
Man kan dels lära sig om faktan om flera vetenskapsmän och -kvinnor men också hur de har påverkat samhället och om hur våra liv skulle kunna se ut utan dem.
Det finns inte bara texter på bloggen, utan även filmer och andra slags läroverk.
Samtidigt kan man få en bättre förståelse om källors trovärdighet.
Det finns väldigt många olika arbeten uppbyggda på olika sätt. På bloggen finns något som intresserar alla visade i text, bild, ljud och film. Bloggen visar kreativitet hos unga personer och socialamedier temat gör att inläggen blir roliga för en yngre publik samt får arbeterna en roligare och kreativare touch!
www.omggenius.se borde vinna eftersom vi elever har jobbat hårt med projektet och det skulle vara coolt att vinna som en av de bästa blogghemsidan. Dessutom behöver vi pengarna till vårt bal. Jag vill att vårt bal ska vara bra som möjligt eftersom det är vår sista ”middag” med varandra.
OMg GeNiUS ska vinna för att det har vart ett arbete gjort av genier av genier. Vi har jobbat och ansträngt oss hårt för att kunna skapa en sådan bra och intressant sida som möjligt och lärt oss mycket i processen av att skapa denna hemsida.
Jag tror att med denna blogg skulle många lätt kunna lära sig om våra vetenskapshjältar. Det är viktigt för att man ska hålla igång prestigen som kommer med vetenskapliga upptäckter som motivation för framtida forskare, samt att alla borde kunna vart deras levnadsvillkor kommer från.
Så jag får tårta
Den är skapad av Sveriges bästa lärare. Den har snygg design och är lätt att förstå. Innehållet är kreativt, lärorikt och intressant. Det som finns på bloggen är endast höga kvalitativa arbeten av hårt jobbande elever.
För att 3 hela klasser har lagt ner massor av timmar hemma och i skolan på att skapa en hemsida som ska vara lärorik men också lätt att del av, för att hemsidan ska passa alla så har vi haft temat sociala medier på alla vetenskapliga texterna.