Albert Fert, bild av  ”Eurobas”

Jättemagnetoresistans upptäcktes 1988 samtidigt av Peter Grünberg och Albert Fert, oberoende av varandra.

Det är ett kvantfysikaliskt fenomen i små lager av magnetisk metall som bildar grunden för våra moderna hårddiskar. Jättemagnetoresistans är grundläggande teknik som i största utsträckning används i magnetfältsläsare som kan lösa data ur hårddiskar och andra liknande system.

Genom ändringen i resistans i de små lagren av magnetisk metall kan man läsa ettor & nollor i olika delar av lagret. I de praktiska diskarna ändras resistansen där läshuvudet undersöker disken och översätter det till datorspråk och från datorspråk får man människospråk. Allt detta kan hända på mindre än en sekund, tack vare dessa två framstående forskare.

Det har varit känt sedan länge att magnetiska fält påverkar ledning av ström.

Redan 1857 upptäckte en Lord Thomson att det fanns samband mellan magnetism och strömledning (i en bit järntråd). Och att resistans kunde bli mer eller mindre beroende på hur mycket magnetism man skickar på den och från vilket håll.

Man kan tro att Fert&Grünbergs forskning fortsatte på detta med moderna medel och till sist fick resultatet, Jättemagnetoresistans.

Däför kanske man ska minnas Thomson också.

Jättemagnetoresistans faller under nanoteknik och för en så betydande upptäckt känns det konstigt att de två inte mottog Nobelpriset innan 2007.

Det kan ha berott på att de båda parterna var oense om vem som skulle få priset eller att Nobelkommittén inte höll med om en gemensam lösning.

Albert Fert bodde i Frankrike under upptäckten, och Peter Grünberg bodde i Tyskland. De var båda professorer i sina respektive universitet, Université Paris-Sud och Institut für Festkörperforschung, Forschungszentrum Jülich.

När Nobelpriset i skulle tilldelas så delades prissumman mellan de båda professorerna.

Lite om deras liv;

Albert Francois Louis Fert föddes i Frankrike 1938 7 Mars i Carcassonne och tog examen i 1962 från École normale supérieur.

Man kan tänka att Albert Fert måste ha varit otroligt motiverad under den perioden av sitt liv, i alla fall med tanke på att han lyckades i en elitskola, om inte för hans framgång som forskare.

Inget i hans liv uttrycker lathet, men nuförtiden är han pensionerad.

Han fick sitt doktorat 1963 av både Université Paris-Sud och Université de Paris.

 

Peter Grünberg föddes 18 Maj 1939 i nazi-ockuperade Pilsen i Böhmer-Mähren i Tjeckoslovakien.

Efter andra världskriget utvisades den tysktalande familjen Grünberg från Tjeckoslovakien och bosatte sig i Lauterbach i västtyska Hessen. Där fick Peter Grünberg sin gymnasieutbildning. Sedan studerade han vid Johann Wolfgang Goethe-Universitetet och sedan vid Tekniska Universitetet i Darmstadt och tog 1969 sin doktorsexamen.

Efteråt tillbringade han 3 år på Carleton University i Canada och återvände till Tyskland.

1972 Gick han med Institut für Festkörperforschung, Forschungszentrum Jülich, och stannade där tills han pensionerades 2004.

Han stannade alltså där i 32 år! En otrolig motivation, att tänka sig att efter att ha blivit utvisad från sitt hemland lyckades han ändå med att komma in på ett prestigefyllt institut och stanna där så länge och till sist få Nobelpriset.

 

Man kan tycka att i en värld som är mycket beroende av praktiska och snabba hårddiskar att Fert och Grünberg borde kommas ihåg mer. Med ett ökat antal datorfantaster och de nya SSD diskarna bör man tänka tillbaks på de som gjorde all denna fantastiska teknik möjlig.

 

Lite källor;

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Albert_Fert

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Grünberg

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2007/press-sv.html

Grünbergs hemsida på: http://www.fz-juelich.de/portal/gruenberg_e

Bilder:

Bild på Peter Grunberg av ”Armin Kübelbeck”: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Gruenberg_01.jpg

under licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Bild på Albert Fert av ”Eurobas”:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_fert_15_janvier_2009_Spintronique_Paris_Descartes.JPG

under

licensen:https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License,_version_1.2

 

 

 

SMS konversationen är egengjord och har ingen licens.